Strona główna Autorzy Posty przez SadyeCutlack

SadyeCutlack

13 POSTY 0 KOMENTARZE

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka? Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność osoby fizycznej. Oznacza to, że osoba taka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Kto...

Cesja wierzytelności

Czym jest cesja wierzytelności? Cesja wierzytelności to nic innego jak sprzedaż długów podmiotowi, który jest zainteresowany ich kupnem. Podstawa prawna: Art. 509 - 518 KC. Art....

Windykacja

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Jednym słowem jest to odzyskiwanie długów za pomocą środków na jakie zezwala...

Przedawnienie

Pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Niestety zdarza się, że jedna ze stron zawierających umowę nie dotrzymuje terminu zapłaty. Instytucja przedawnienia jest regulowana...

Inkaso

Zasady funkcjonowania inkasa opisano w Jednolitych Zasadach opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, obowiązujących od 1995 roku. Jak działa inkaso? Jest to forma płatności, rozliczenia bezgotówkowe, które...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu, w którym to nakazuje on aby dłużnik zwrócił wierzycielowi pieniądze, o których była mowa w pozwie. Jednymi słowy nakaz...

Windykacja masowa

W dobie wszechobecnie panującego kryzysu wiele spółek czy też firm prowadzonych na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej zastanawia się czy nie skorzystać z usług firmy...

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie

Przepisy, które regulują kwestie odszkodowań znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Warto również zapoznać się z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby w...

Instytucje parabankowe

W ostatnim czasie sporo się słyszy w prasie, telewizji, radio o parabankach. Jedni przestrzegają przed korzystaniem z ofert takich instytucji, inni twierdzą, że jest...

EPU – ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Przepisy mówiące o Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego Dział VIII Rozdział 1. art. 505 28- 505 37. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest szybsze...