Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Koszty firmowej strony internetowej

Koszty firmowej strony internetowej

1214
PODZIEL SIĘ

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić firmę, która nie posiadałaby nawet najprostszej strony internetowej czy choćby wizytówki w internecie. Oczywiście funkcjonowanie w sferze wirtualnej wiąże się także z kosztami, za wizerunek w sieci trzeba bowiem zapłacić. Ale czy koszty firmowej strony internetowej stanowią koszt uzyskania przychodu?

Koszty firmowej strony internetowej – koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami podatkowymi kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz w celu zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają przy tym także wydatki wymienione wprost w art. 23 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. przepisy nie zawierają takich pozycji, które wprost odnosiłyby się do wydatków na stronę www., generalnie zatem wydatki te powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeśli spełnią warunki powiązania z osiąganiem przychodów, zabezpieczaniem czy zachowaniem źródła przychodów.

Zwykle przesłanka ta przy stronach internetowych nie wymaga większego uzasadnienia. Zwykle chodzi albo o stworzenie typowej strony www dla firmy, obejmującej informacje na temat jej produktów lub usług, dane kontaktowe itp. albo strony przeznaczonej na sklep internetowy lub bloga firmowego. Wymiar marketingowy takich stron i ich związek z przyszłymi przychodami danego podmiotu jest tutaj generalnie oczywisty. Firmy zwykle nie tworzą stron internetowych, które w ogóle nie wiązałyby się z ich działalnością.

Koszty firmowej strony internetowej – co to może być

Jednym z pierwszych zakupów podmiotu zamierzającego zaistnieć w internecie ­jest niewątpliwie domena internetowa. Zwykle choć nie zawsze odnosi się ona do słowa kluczowego występującego w nazwie przedsiębiorcy lub wskazuje na oferowane przez przedsiębiorcę towary lub usługi. Zakupu dokonuje się zwykle za pośrednictwem określonej firmy pośredniczącej. Firmy takie oferują zresztą zwykle inne jeszcze usługi. Z najprostszych to usługi typu: serwer (także dedykowany), tworzenie strony www, wizytówka, certyfikaty SSL itp. Obok tego mogą być to usługi związane z tworzeniem np. sklepu internetowego, czy bardziej zaawansowanych funkcji.

Wracając jednakże do kosztów nabycia domeny internetowej – wydatki poniesione na nabycie praw do domeny internetowej należałoby uznawać za koszty ogólne przedsiębiorcy. Wydatki te jako koszty pośrednie działalności winny być zaliczane na typowych zasadach do kosztów uzyskania przychodów.

Samo nabycie i zarejestrowanie domeny internetowej nie jest oczywista wystarczające. Domena musi zostać umieszczona na jakimś serwerze. Firma będzie zatem musiała kupić usługę hostingu. Dalsze wydatki podstawowe to także koszty szeroko pojmowanego pozycjonowania, których celem jest zwiększenie rozpoznawalności strony i zwiększenie na niej ruchu. To z kolei także powinno w przyszłości prowadzić do zwiększenia sprzedaży, a co najmniej do wzmocnienia marki.

Wszystkie ww. wydatki związane z utrzymaniem oraz pozycjonowanie strony należy traktować jako koszty podatkowe związane z utrzymaniem samej strony oraz zapewnieniem jej atrakcyjności. Koszty te także trzeba traktować jako koszty ogólne o charakterze pośrednim. Zgodnie z przepisami podatkowymi wydatki takie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Natomiast za dzień poniesienia kosztu, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Kolejny artykuł poświęcony będzie podatkowemu podejściu do kosztów stworzenia strony internetowej przedsiębiorcy.

GM