Strona główna Dla pracodawcy Zasiłek opiekuńczy – czy niestandardowy czas pracy może pozbawić zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy – czy niestandardowy czas pracy może pozbawić zasiłku opiekuńczego?

1773
PODZIEL SIĘ

Współczesny model rodziny zakłada, że obydwoje rodzice są zatrudnieni. W związku z tym pojawia się pytanie, komu i kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko. Specyficzny przypadek obejmuje sytuacje, w których obydwoje rodzice pracują zmianowo.

W takim wypadku prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka (ten sam limit dni zasiłku na rok). Oczywiście zasiłek jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpił z wnioskiem o jego przyznanie za dany okres.

Przy rozpoznawaniu tego typu przypadków obowiązują jednakże pewne zasady. Przede wszystkim w sytuacji, gdy jedno z rodziców lub oboje pracują zmianowo, zasiłek opiekuńczy jest przyznawany za okres sprawowania opieki, a w przypadku gdy oboje rodzice pracują na różnych zmianach, to w sytuacji gdy chore dziecko pozostawałoby bez opieki w sytuacji częściowego pokrywania się godzin pracy (z powodu dojazdu lub dojścia do pracy i z pracy).

Dodatkowo w sytuacji, gdy oboje rodzice pracują i jedno z nich pracuje w systemie zmianowym zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni, w których chore dziecko (do lat ośmiu) pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem albo gdy poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka do lat ośmiu pracują w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach to oboje są uważani za osobę stale opiekującą się dzieckiem w wieku do lat ośmiu i w sytuacji choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej – to drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Jednakże istnieje przypadek, w którym drugi opiekun może nie otrzymać świadczenia na chore dziecko. Sytuacja ta pojawia się, gdy jedno z rodziców nie pracuje w stałych godzinach. W takich przypadkach powoływana jest ogólna zasada zgodnie, z którą zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy brak jest innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym mogących zapewnić opiekę. W takiej sytuacji możliwa jest interpretacja zgodnie z którą, gdy rodzic nie pracuje w stałych godzinach pracy, to może pojawiać się w domu w przerwach i zająć się dzieckiem. Niestety zasiłek opiekuńczy nie jest przyznawany automatycznie i decyzję o tym fakcie może podjąć pracodawca (gdy pracownik pracuje u pracodawcy, zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników).

WW.