Strona główna Ogólna Konsorcjum doradza w pilotażowym projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego

Konsorcjum doradza w pilotażowym projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego

784
PODZIEL SIĘ

Konsorcjum złożone z kancelarii Hogan Lovells (Warszawa) LLP oraz PwC Polska Sp. z o.o. będzie doradzało w ogłoszonym w grudniu 2013 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pilotażowym projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego „Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP w województwie dolnośląskim”.

Zgodnie z umową z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zawartą 26 maja br., konsorcjum zapewni kompleksowe wsparcie prawne, ekonomiczno-finansowe
i techniczne dla przygotowania i wdrożenia pilotażowego projektu. Usługi będą obejmowały szeroki zakres działań doradczych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz przedrealizacyjnych (w celu zbadania zasadności zastosowania modelu PPP) wraz z badaniami rynkowymi. W przypadku pozytywnej weryfikacji tego modelu, konsorcjum przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór partnera prywatnego oraz sporządzi dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ma objąć 315 km dróg wojewódzkich, które zostaną w częściowo przebudowane, a w części zmodernizowane. Wartość inwestycji oszacowano na ok. 0,5 mld zł. Dodatkowo, celem projektu jest wypracowanie wzorcowej dokumentacji do wykorzystania przy realizacji podobnych projektów w Polsce.

„Bardzo cieszy nas fakt, że będziemy mieli możliwość doradzać w tak wyjątkowym i złożonym projekcie. Warszawskie biuro Hogan Lovells posiada doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach realizowanych w formule PPP. W latach 2012-2013 doradzaliśmy SITA Zielona Energia (spółka zależna SUEZ ENVIRONNEMENT) w pierwszym i największym dotychczas projekcie
z sektora gospodarki odpadami realizowanym
w ramach PPP, opracowując
od podstaw pilotażowy zestaw dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu. Nasze doświadczenie czerpaliśmy m.in. z zagranicznych rozwiązań PPP, za co międzynarodowy magazyn „Project Finance” przyznał nagrodę: „Europejskiej Transakcji 2013 r. w sektorze przetwarzania odpadów”. Jestem przekonany, że nasza praktyka oraz jakość usług pozwoli na wypracowanie wzorcowej dokumentacji, która będzie implementowana w przyszłości przy realizacji podobnych przedsięwzięć PPP w naszym kraju”. – mówi radca prawny Andrzej Dębiec, partner w kancelarii Hogan Lovells, kierujący departamentem projektów infrastrukturalnych.

www.hoganlovells.com