Strona główna Ogólna Komisja Europejska powołała nową grupę ekspercką – Informal Company Law Expert Group...

Komisja Europejska powołała nową grupę ekspercką – Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

742
PODZIEL SIĘ

Grupa ICLEG jako ciało doradcze Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek będzie pracować nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze. W szczególności będzie się zajmować opracowywaniem polityki regulacyjnej i projektów dyrektyw oraz innych aktów unijnych dotyczących fuzji i podziałów transgranicznych oraz prawa koncernowego (grup spółek). Zwłaszcza ta ostatnia materia, mająca ogromne znaczenie gospodarcze, należy do wyjątkowo kontrowersyjnych zagadnień prawa spółek. Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrażania unijnych dyrektyw, dlatego też prace nowej grupy mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłego kształtu prawa spółek w Polsce.

Członkowie ICLEG zostali powołani bezpośrednio przez Komisję Europejską na trzyletnią kadencję. Nominacja ma charakter osobisty i nastąpiła na podstawie kryteriów merytorycznych, z uwzględnieniem dążenia KE do uzyskania różnorodności narodowościowej i płciowej w składzie grupy, która odzwierciedla się w następujący sposób: po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Włoch, a także Polski, którą będzie reprezentować dr Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda.

Dr Arkadiusz Radwan, członek ICLEG:

– Europeizacja prawa spółek ponownie nabiera impetu. Powołanie nowej grupy odczytuję jako tworzenie przez Komisję Europejską zaplecza eksperckiego dla szybszego i skuteczniejszego opracowywania nowych i rewizji istniejących dyrektyw. Skoro prawo unijne odgrywa tak istotną rolę dla ustawodawstw krajowych, może warto pomyśleć o unijnych odpowiednikach krajowych komisji kodyfikacyjnych. Niektóre grupy eksperckie de facto odgrywają taką rolę, choć oczywiście polityczna droga od napisania projektu do uchwalenia aktu prawnego jest w rzeczywistości unijnej bardziej skomplikowana, niż na gruncie krajowym. Liczę na to, że nowo powołana grupa wniesie cenny wkład w dalszą modernizację i uporządkowanie europejskiego prawa spółek, zwłaszcza w zakresie problematyki transgranicznej.

Szczegółowe informacje dot. ICLEG znajdują się na stronach Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3036&news=1&new_groups=1&month=05&year=2014