Strona główna Ogólna Kasy fiskalne – kogo jeszcze obejmie obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy...

Kasy fiskalne – kogo jeszcze obejmie obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej

770
PODZIEL SIĘ

Ostatnio Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obecnie obowiązujący zakres zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej określony został jedynie do końca 2014 r. W związku z powyższym Minister Finansów realizując upoważnienie zawarte w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług zaproponował zwolnienie na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej.

Jednocześnie jednak Rozporządzenie to rozszerza obowiązek ewidencjonowania sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – za pomocą kasy rejestracyjnej, niezależnie od wysokości uzyskanych w danym roku przychodów – na określone rodzaje podmiotów.

Są to, m.in. podmioty dokonujące dostawy perfum i wód toaletowych oraz świadczące usługi:

a)    naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

b)   w zakresie wymiany opon i kół,

c)    w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

d)   w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e)    prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repetytorium A i P,

f)     fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

g)   gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Dla przedsiębiorców – zmuszonych w związku ze zmianą przepisów do ewidencjonowania usług za pomocą kas fiskalnych – przewidziano okres dostosowawczy, który wynosić będzie 2 miesiące po miesiącu, kiedy podatnik rozpoczął wykonywanie danych usług.

Treść projektu Rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny m.in. tutaj.

Zdaniem Ministerstwa Finansów planowane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu kontroli oraz zwiększenie efektywności działań organów sprawdzających. Ma to w konsekwencji spowodować wzrost wpływów budżetowych.

Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

WW.