Strona główna Działalność gospodarcza Szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej już od 1 grudnia 2014r.

Szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej już od 1 grudnia 2014r.

1087
PODZIEL SIĘ

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej, w dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zmiana przepisów umożliwi m.in. szybsze uzyskiwanie przez podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego numeru NIP oraz REGON. Posiadanie obu tych oznaczeń umożliwia dopiero faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie czas na uzyskanie w/w numerów wynosi co najmniej kilkanaście dni, natomiast w opinii MS po zmianach ma to być 7 dni. Umożliwi to wprowadzenie rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W praktyce zatem moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego ma być momentem, od którego będzie można rozpocząć działalność gospodarczą.

Obowiązek zgłoszeniowy podmiotów zostanie ograniczony natomiast do tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, GUS i ZUS. i będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. M.in. obejmować to będzie takie dane jak:  numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych itp. Przedsiębiorca ma ujmować wszystkie te informacje na jednym formularzu, który winien zostać złożony w terminie 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który to następnie przekaże te dane do GUS i ZUS. Złożenie tych dodatkowych danych uzupełniających nie będzie miało wpływu na faktyczne rozpoczęcie działalności przez podmiot.

Ustawa wchodzić będzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

WW.