Strona główna Podatki Kasa fiskalna – kiedy trzeba ją posiadać?

Kasa fiskalna – kiedy trzeba ją posiadać?

1222
PODZIEL SIĘ

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej ciąży na każdym przedsiębiorcy, który w ramach swojej działalności sprzedaje określone dobra podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Kasa fiskalna nie jest zatem konieczna przy sprzedaży towarów lub usług, pomiędzy dwiema firmami.

Na pewno wielu z nas spotkało się z sytuacją, kiedy nie otrzymaliśmy paragonu za zakupioną usługę bądź towar. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca od razu dopuścił się pogwałcenia przepisów obowiązującego prawa. Jak mówi rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014, poz. 1544), przedsiębiorca nie musi posiadać kasy fiskalnej, jeżeli jego obrót na rzecz rolników zryczałtowanych i osób prywatnych nie przekroczył kwoty 20.000 zł w poprzednim roku podatkowym. Warto jednak podkreślić, że zwolnienie to ma charakter tymczasowy i najprawdopodobniej rok 2016 będzie ostatnim rokiem jego obowiązywania.

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna obowiązkowo powinna być wprowadzona przy pewnych określonych usługach świadczonych przez podatnika. Dotyczy to następujących rodzajów działalności:

  • Działalność związana z pojazdami: dostawy gazu płynnego, części do silników (z wyjątkiem części do motocykli), silników spalinowych, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep oraz kontenerów pojazdów mechanicznych i nie mechanicznych, silników spalinowych tłokowych stosowanych w motocyklach, paliw silnikowych bądź ich domieszek,
  • Działalność związana ze sprzętem elektronicznym: sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego (radiowego, telewizyjnego), elektronicznych komponentów do aparatów fotograficznych (nie uwzględnia to wyposażenia), anten oraz urządzeń dźwiękowych, zapisanych nośników cyfrowych (jak np. płyty CD, DVD itp.)
  • Działalność związana z obrotem towarami specjalnymi: wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi powyżej 1,2% alkoholu, napojami będących mieszanką piwa i napojów bezalkoholowych powyżej 0,5% alkoholu (z wyjątkiem alkoholi serwowanych na pokładzie samolotów), perfumami i wodami toaletowymi (również z wyjątkiem tych sprzedawanych na pokładzie samolotów), wyrobami z metali szlachetnych,
  • Działalność usługowa w zakresie przewozów pasażerskich: transport miejski, podmiejski, rozkładowy, międzymiastowy, lądowy pasażerski, przewozy taksówkarskie,
  • Działalność usługowa związana z naprawą i diagnostyką pojazdów: naprawa opon oraz pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiana opon, badania diagnostyczne pojazdów
  • Usługi medyczne, prawnicze oraz z zakresu doradztwa podatkowego (z wyjątkiem czynności notarialnych),
  • Działalność usługowa związana z wyżywieniem: stacjonarne placówki gastronomiczne, także sezonowe, katering dla odbiorców zewnętrznych,
  • Usługi kosmetologiczne, kosmetyczne i fryzjerskie.

Kasa fiskalna – kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Rozporządzenie przewiduje ulgę dla przedsiębiorców, których obrót na rzecz osób prywatnych nie przekroczył 20.000 zł rocznie. Ma to zastosowanie również w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą np. w połowie roku. Wtedy po prostu wylicza się proporcjonalną wysokość dochodu stosownie do czasu działalności. Jeśli nie przekracza on umówionego progu, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Z możliwości zwolnienia z obowiązku mogą również skorzystać podmioty oferujące wynajem nieruchomości bądź usługi zarządzania nimi, jednakowoż muszą się ściśle stosować do obowiązku fakturowania takich usług.

Kasa fiskalna nie jest także wymagana, gdy całość zapłaty za przedmiot lub usługę będzie opłacona za pośrednictwem przelewu. Może być on dokonany poprzez skorzystanie z usług poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Jedynym warunkiem jest posiadanie wyraźnej ewidencji, czego ta zapłata dotyczyła. To daje również duże pole manewru osobom prowadzącym sprzedaż wysyłkową.

Podsumowując…

Polskie prawo przewiduje kilka możliwości zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Kasa fiskalna nie jest zatem zawsze wymagana. Jednak zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są jednak obwarowane ścisłymi wymaganiami. Należy również podkreślić, że okres obowiązywania ulgi małego obrotu (do 20.000 zł) obowiązuje do 31 grudnia 2016, co może spowodować konieczność nabycia kas fiskalnych przez te przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości.

MM.