Strona główna Ogólna Dłużnik bez tajemnic

Dłużnik bez tajemnic

806
PODZIEL SIĘ

Firmy zalegające z płatnościami często uważają, że informacja o ich opieszałości w płaceniu faktur pozostanie między nimi, a ich wierzycielem. Tymczasem, nawet jedna niezapłacona należność może doprowadzić do upublicznienia informacji o podmiocie i jego długu, co może bardzo utrudnić dłużnikowi funkcjonowanie w wielu aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Firma tolerująca istnienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań traci wiarygodność w obrocie gospodarczym.

Podmioty rejestrujące dłużników

Opublikowanie informacji o dłużnikach jest regulowane przez prawo, które wskazuje dwa główne rodzaje rejestrów gromadzących takie dane. Jednym z takich podmiotów jest Biuro Informacji Gospodarczej, gdzie znajdują się dane o podmiocie i jego długu, mogą także pojawić się informacje np. o posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem. Warto pamiętać, iż przyczyna braku płatności, wysokość należności czy czas jej przeterminowania są w tym wypadku bez znaczenia. W Polsce funkcjonują aktualnie trzy BIG-i (ERIF, Infomonitor, KRD), które działają na podstawie Ustawy z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy figurują natomiast przedsiębiorcy, wobec których orzeczono np. bezskuteczność egzekucji.

Wymienione rejestry są dostępne dla wszystkich, ponadto warto pamiętać także o Biurze Informacji Kredytowej działającym na bazie Prawa Bankowego. Biuro pośredniczy w wymianie informacji o dłużnikach pochodzących z sektora bankowego. Dane te są jednak dostępne wyłącznie bankom.

Brak pola manewru

Wedle obowiązującego prawa dozwolone jest oferowanie wierzytelności na sprzedaż, z zastrzeżeniem, iż nie można publikować danych podlegających ochronie prawnej. W przypadku długów dotyczących przedsiębiorców można zatem publikować takie ogłoszenia praktycznie bez ograniczeń.

Jeśli informacje o długu mają zostać upublicznione we wspomnianych rejestrach, dłużnik praktycznie nie ma możliwości zablokowania tej procedury. Wyjątkiem jest zadłużenie, które w rzeczywistości nie istnieje. W takiej sytuacji opublikowanie nieprawdziwej informacji w Biurze Informacji Gospodarczej jest zagrożone dla wierzyciela znacznymi sankcjami finansowymi.

Dane dłużnika są chronione przez ogólne przepisy o ochronie danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r.). Warto pamiętać, że większość danych dotyczących przedsiębiorców (w tym firm będących dłużnikami) jest jawne. Można je znaleźć w oficjalnych rejestrach prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Autor: Jakub Holewa , Wiceprezes Pragma Inkaso SA

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułLepszy bilans dzięki faktoringowi
Następny artykułAVAL