Strona główna Ogólna Lepszy bilans dzięki faktoringowi

Lepszy bilans dzięki faktoringowi

828
PODZIEL SIĘ

Zabieg czyszczenia bilansu może zmniejszyć salda należności otwartych oraz wymagalnych i trudno ściągalnych, które wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Taka operacja jest możliwa do zrealizowania np. w ramach usługi faktoringu typu „off balance”, czy też poprzez wykup należności wymagalnych w umowie windykacyjnej.

Czyszczenie bilansu określane również z języka angielskiego „window dressing”, jest porównywalne z faktoringiem bez regresu, polegającym na jednorazowym wykupie należności przez firmę faktoringową bez możliwości zwrotnego roszczenia do klienta. Skorzystanie z takiego rozwiązania może przynieść firmie szereg korzyści takich jak: poprawa płynności finansowej, zamknięcie kont analitycznych, zmniejszenie zobowiązań podatkowych, czy brak konieczności utrzymywania kosztownych rezerw na tzw. „złe długi”.

Więcej zalet

Przedsiębiorca korzystający z czyszczenia bilansu otrzymuje środki, które może zainwestować w dowolny sposób. Co więcej, poprawia ważne wskaźniki firmy dotyczące m.in. rotacji należności, zadłużenia kapitałów własnych czy rentowności aktywów. Są to elementy, które bardzo często analizują banki przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu. Może to mieć zatem istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Nie do przecenienia są także korzyści wizerunkowe. Pozytywny obraz firmy odzwierciedlony w bilansie sprawia, że staje się ona bardziej atrakcyjna dla akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów, co może bezpośrednio przełożyć się na kurs akcji. Ubezpieczyciele kredytu kupieckiego również lepiej postrzegają dobre wskaźniki firmy, tym samym mogą wyżej ustalić maksymalny limit jego ochrony. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uzyskać wyższy kredyt kupiecki u swoich dostawców.

Kiedy warto?

Dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie płynności finansowej. Czyszczenie bilansu jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla firm o słabiej ale ugruntowanej pozycji rynkowej, które nie mogą sobie pozwolić na przyznawanie długich okresów płacenia należności przez kontrahentów, lub też obawiają się, że problemy z płynnością finansową przerodzą się w trwałe zatory płatnicze. Usługa ta jest też przydatna podmiotom, które są ograniczone przez warunki funkcjonującej umowy kredytowej i muszą utrzymywać wskaźniki na określonym poziomie.

O czyszczeniu bilansu powinni również pomyśleć przedsiębiorcy chcący poprawić wizerunek firmy w oczach udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz instytucji finansowych. Poprawa wskaźników przekłada się na zwiększenie zdolności kredytowej oraz uzyskanie korzystniejszych rekomendacji wydawanych przez wywiadownie gospodarcze.

Autorem jest: Grzegorz Pardela, dyrektor handlowy w Pragma Faktoring SA