Strona główna Ogólna Darowizna pieniężna w ratach – termin zgłoszenia darowizny do organu podatkowego –...

Darowizna pieniężna w ratach – termin zgłoszenia darowizny do organu podatkowego – stanowisko NSA

2231
PODZIEL SIĘ

Niedawno na łamach portalu poruszany był temat darowizn pieniężnych na rzecz osób najbliższych w kontekście regulacji i wymogów Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jak wynika z przepisów ww. ustawy darowizny pieniężne na rzecz osób najbliższych podlegać mogą całkowitemu zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jednakże po spełnieniu kilku warunków tj. warunków

1) zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz

2) udokumentowania otrzymania darowizny na rachunek płatniczy obdarowanego, na inny jego rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub też w drodze przekazu pocztowego.

Ostatnio – jak donosi Dziennik Rzeczpospolita (Rzeczpospolita 10.09.2014, str. C4) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się kwestią terminu do zgłoszenia darowizny do organu podatkowego w przypadku darowizn pieniężnych wypłacanych w ratach.

W wyroku tym NSA (sygn. II FSK 2179/12) uznał, że przy darowiźnie wypłacanej w ratach termin na jej zgłoszenie fiskusowi liczy się osobno dla każdego przelewu. NSA wskazał, że umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, gdy świadczenie zostało spełnione. W przypadku darowizn rozdzielonych na raty, obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo z chwilą spełnienia każdego świadczenia częściowego przez darczyńcę, a zatem w dacie wpłaty każdej raty. W konsekwencji także termin do zgłoszenia uzyskania darowizny do organu podatkowego (6 miesięcy) powinien być liczony osobno od daty wpłaty każdej raty darowizny pieniężnej.

GM.