Strona główna Działalność gospodarcza Koncesja a zezwolenie – czym się różnią?

Koncesja a zezwolenie – czym się różnią?

12502
PODZIEL SIĘ

Polskie prawo gospodarcze przewiduje istnienie pewnych obszarów, w których swoboda działalności jest ograniczona. W takim przypadku, jeśli zakładamy firmę, oprócz uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, musimy również postarać się o uzyskanie stosownej koncesji lub zezwolenia. W przypadku niektórych zawodów, należy również przedstawić się dokumentami poświadczającymi kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania danej działalności. Wszelkie rodzaje ograniczeń, katalog działalności regulowanych oraz zasady przyznania koncesji i zezwoleń znajdują się w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednol. Dz. U. 2015, poz.584 ze zm.). Koncesja a zezwolenie czym się zatem różnią?

Czym jest koncesja?

Koncesja to dokument administracyjny pozwalający na prowadzenie szczegółowo określonej działalności gospodarczej. Jest wydawana na czas od 5 do 50 lat, a organem odpowiedzialnym za jej przyznanie jest organ koncesyjny. Koncesja jest formą zgody na działalność przedsiębiorcy, właściwy organ może zatem odmówić jej przydzielenia.

[emaillocker]

Zdarza się, że dla danego typu działalności przewidziana jest ograniczona liczba koncesji, np. w przypadku prowadzenia kasyn liczba wydanych koncesji uzależniona jest od ilości mieszkańców danego miasta. Ma to za zadanie zminimalizowanie negatywnych skutków hazardu. Każdorazowo, fakt ten musi zostać ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ogłoszenie takie precyzuje między innymi liczbę przewidywanych koncesji, szczególne warunki jakie należy spełnić, wymogi formalne i czas, na jaki koncesja może zostać przyznana.

Koncesja – jakie obszary działalności wymagają uzyskania koncesji?

 • Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej precyzuje następujące zakresy działalności, które wymagają uzyskania koncesji:
 • Działalność związana z przemysłem wydobywczym – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż i kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, składowanie odpadów górniczych w górotworach, magazynowanie substancji bez wykorzystania do tego celu zbiorników,
 • Działalność związana z materiałami niebezpiecznymi – produkcja i handel materiałami wybuchowymi, amunicją, bronią i technologią, która jest przeznaczona dla organów wojskowych bądź policji,
 • Działalność związana z przemysłem energetycznym – wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią i paliwami,
 • Działalność medialna – rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych,
 • Działalność transportowa – przewozy lotnicze,
 • Działalność związana  z hazardem – prowadzenie kasyn do gry,
 • Działalność związana z ochroną osób i mienia – np. prowadzenie agencji ochrony osób i mienia.

Czym jest zezwolenie?

Zezwolenie również jest aktem administracyjnym, ale w tym przypadku, jeśli przedsiębiorca spełni warunki udzielenia zezwolenia, właściwy organ nie może odmówić mu przyznania zezwolenia. Jeżeli chodzi o samą definicję zezwolenia, jest to pozwolenie na wykonywanie działalności w sposób legalny, tj. zgodny z prawem.

Zezwolenie – jakie obszary działalności wymagają uzyskania zezwolenia?

 • Działalność związaną ze sprzedażą alkoholu (zarówno hurtową, jak i detaliczną),
 • Działalność dotyczącą hazardu – organizowania i prowadzenia gier na automatach, gier losowych, loterii i zakładów bukmacherskich,
 • Działalność związaną z gospodarką odpadami – usuwanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie odpadów
 • Działalność dotycząca zwierząt – prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • Działalność ubezpieczeniową i wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 • Działalność związaną z rejestracją pojazdów samochodowych – produkcja i sprzedaż tablic rejestracyjnych.

Koncesja a zezwolenie – czym się zatem różnią?

Podstawowe różnice pomiędzy zezwoleniem a koncesją uwzględniają katalog działalności gospodarczych objętych tymi formami regulacji. Warto zwrócić uwagę, iż inne dziedziny są objęte przyznaniem zezwolenia, a inne koncesji. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku koncesji Państwo niejako rezygnuje z monopolu. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku zezwolenia.

Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji związanej, natomiast cechą koncesji jest jej uznaniowość. Oznacza to, że organ wydający zezwolenie musi je przyznać po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. Natomiast w przypadku koncesji, organ wydający decyzję ma pełną swobodę w tym zakresie i może decydować według własnego uznania.

Ponadto, celem zezwolenia jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca aby na pewno spełnia warunki konieczne do wykonania danej działalności. Koncesja natomiast ma za zadanie w sposób elastyczny i indywidualny regulować działalność danego przedsiębiorstwa.

Podsumowując….

Działalność gospodarcza w Polsce nie jest wolna od ograniczeń. Do podstawowych środków ograniczania swobody działalności gospodarczej należą koncesje, zezwolenia, licencje oraz wpis do ewidencji działalności regulowanej. Jak widać powyżej, koncesja a zezwolenie to nie to samo, zatem nie należy ich używać w sposób zamienny.

MM.

[/emaillocker]