Strona główna Aktualności Jednolity Plik Kontrolny (JPK) już od 1 lipca 2016 roku

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) już od 1 lipca 2016 roku

1104
PODZIEL SIĘ

Wśród nowości w prawie podatkowym, budzącym zresztą szereg wątpliwości pojawia się temat tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który ma obowiązywać w niektórych podmiotach już od 1 lipca 2016 roku.

Regulacje w tym zakresie zostały wprowadzona ustawą o zmianie Ordynacji podatkowej z 10 września 2015 r. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ma stanowić nowy sposób kontroli zobowiązujący podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na wezwanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej. Niewątpliwie celem nowego obowiązku jest dążenie organów podatkowych do zwiększenia wpływów podatkowych do budżetu Państwa oraz stworzenie warunków do tzw. e-kontroli. Nowe zasady zakładają zobowiązanie do przekazywania danych w formacie JPK przy każdej procedurze podatkowej dokonywanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej (np. czynności sprawdzające, postępowanie podatkowe i kontrolne).

Zmiana ta i obowiązek raportowania danych w formacie JPK od dnia 1 lipca 2016 r.  dotyczyć będzie dużych przedsiębiorców według ustawy z 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

W zakresie małych i średnich przedsiębiorców termin ten przesunięty został do początku lipca 2018 r., a wcześniej firmy te będą mogły przekazywać dane w formacie JPK fakultatywnie. Zasady dotyczące małych i średnich przedsiębiorców będą miały zastosowanie także do mikroprzedsiębiorców.

Zaznaczyć należy, że obecnie dodatkowe regulacje w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – podpisana w dniu 7 czerwca br. przez Prezydenta RP. Ustawa ta nakłada na podatników podatku VAT obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji zawierającej dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Zmiana przewiduje obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze JPK bez wezwania organu podatkowego do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązek przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze JPK dla małych i średnich przedsiębiorców ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej w zakresie obejmującym Jednolity Plik Kontrolny (JPK) może się jednak wiązać przede wszystkim z koniecznością wprowadzenia w podmiotach gospodarczych istotnych zmian, w tym uruchomienia zupełnie nowych funkcjonalności w komputerowych systemach księgowych.

WW.