Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1507 POSTY 0 KOMENTARZE

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – kontrola skargi kasacyjnej...

Skargę kasacyjną sporządza, podpisuje i wnosi do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu II instancji, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie (w tym Sądu Okręgowego)...

Dobry adwokat od prawa karnego – gdzie szukać dobrej kancelarii?

Artykuł zewnętrzny  Kancelaria Adwokacka Florczak Keller to jeden z najlepszych podmiotów doradztwa prawnego. Duże doświadczenie, profesjonalizm i ogromna wiedza, to podstawy funkcjonowania tej kancelarii....

Jakie są przesłanki udzielenia rozwodu? Do jakiego sądu należy złożyć pozew?...

Artykuł zewnętrzny Gdy małżonkowie nie widzą żadnych szans na dalsze kontynuowanie związku małżeńskiego – z różnych przyczyn (brak porozumienia lub współdziałania dla dobra rodziny, różnica...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – wątpliwości podatników

Za okresy od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT składają do urzędu skarbowego nowy  JPK_VAT z  deklaracją. Pisaliśmy o tym w artykule: Nowy...

Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 – najważniejsze informacje

Z dniem 1 października 2020 r. wszystkich przedsiębiorców – czynnych podatników VAT obowiązuje nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją . Zastępuje on dotychczasowe deklaracje...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (3)

Artykuł omawia zarzuty apelacyjne przy apelacji cywilnej. Przypomnijmy ... Apelację do sądu drugiej instancji strona może wnieść samodzielnie albo przez  reprezentującego ją pełnomocnika. Termin do wniesienia...

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie małżonków z podatkiem czy bez podatku?

Artykuł omawia skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po rozwodzie małżonków. Podział majątku dorobkowego małżonków jest możliwy na sprawie rozwodowej na zgodny wniosek stron lub bezterminowo po...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (2)

Artykuł omawia ogólne zasady sporządzania apelacji cywilnej. Przypomnijmy ... Od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowienia rozstrzygającego co do istoty sprawy  (postępowanie nieprocesowe) strona...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (1)

Instytucja apelacji w postępowaniu cywilnym została uregulowana w art. 367 – 391 Kodeksu postępowania cywilnego. W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje  na temat zasad...

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Artykuł zewnętrzny Zdarza się, że listonosz dostarcza nam pismo od komornika sądowego, w którym znajdujemy informację o wszczętym wobec nas postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli rzeczywiście...