Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1498 POSTY 0 KOMENTARZE

Zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do podjęcia leczenia odwykowego w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 34...

Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe

Pojęcie "spółka córka" oraz pojęcie "spółka matka" są pojęciami potocznymi, równoznacznymi z pojęciami "spółka dominująca" oraz "spółka zależna", wynikającymi wprost z art. 4 §...

Współwłasność nieruchomości – czynności współwłaścicieli

Nieruchomość, jak każda rzecz, może być przedmiotem własności kilku osób. Z uwagi na wielość osób, którym przysługuje prawo własności do tej samej nieruchomości...

Jak dobrze kupić nieruchomość na rynku pierwotnym?

Wielu z nas prędzej, czy później stanie przed problemem zakupu mieszkania. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić sprawę zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, czyli jak wygląda droga od znalezienia oferty dewelopera po zamieszkanie we własnym, wymarzonym M.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zadania PBUK Do zadań PBUK należy wydawanie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych poza granicami kraju, zawierania umów o wzajemnym uznaniu umów ubezpieczeniowych, organizacja likwidacji szkód spowodowanych...

Rzecznik Ubezpieczonych

Podstawa działania Rzecznika Rzecznik Ubezpieczonych powołany został Ustawą o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 roku. Rzecznik reprezentuje...

Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Organizacja i zadania UFG UFG jest instytucją powstałą dla rejestracji umów ubezpieczenia i nadzorowania wykonania tych umów. Członkami UFG są wszystkie firmy ubezpieczeniowe (także...

Zuchwała kradzież pojazdu a ważność umowy AC

Kradzież szczególnie zuchwała Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych, umowa ubezpieczenia obejmuje m.in. sytuacje,...