Strona główna Autorzy Posty przez kontakt@lexagit.pl

kontakt@lexagit.pl

1518 POSTY 0 KOMENTARZE

Odpowiedzialność za wypowiedzi na forach internetowych

Fora internetowe należą obecnie do najczęściej używanego sposobu komunikacji w sieci. Umożliwiają one prowadzenie dyskusji w nieograniczonym kręgu rozmówców. Rozmowy mogą przybierać różne...

Konsekwencje nieopłacenia środków odwoławczych i środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

W wyroku z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt P 39/06, Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 1302 § 4 zd. pierwsze i art....

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Instytucja „prawa pomocy” na gruncie przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w istocie mieści w sobie dwie formy pomocy (instytucje procesowe), mianowicie zwolnienie...

Wyłączenie pracownika organu administracji

W celu realizacji jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego – zasady prawdy obiektywnej, kodeks postępowania administracyjnego wprowadza instytucję wyłączenia pracownika organu administracji od...

Spółka komandytowa jako alternatywa dla spółki z o.o.

Przy podejmowaniu decyzji o założeniu spółki, jedną z najważniejszych kwestii jest wybór formy prawnej, w jakiej działalność będzie prowadzona. Jedną z wartych rozważenia...

Zakaz reformationis in peius

Zakaz reformationis in peius przy wyroku skazującym wydanym na wniosek oskarżonego w trybie art. 387 kodeksu postępowania karnego. W razie wniesienia apelacji wyłącznie na...

Urlop na żądanie – uwagi praktyczne

Pracownik ma prawo do czterech dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego, które nie są ujmowane w planie urlopów, a pracodawca obowiązany jest ich...

Nowelizacja K.s.h. zmieni działalność spółek publicznych

Już 3 sierpnia 2009 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie...

Umowy w Internecie – zarys problematyki

Globalny rozwój sieci teleinformatycznych zapoczątkował w latach 60-tych ubiegłego wieku rozwój społeczeństwa cybernetycznego, społeczeństwa wiedzy, czy jeszcze inaczej społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne podejmuje...

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI

Zobacz profil kancelarii | Zobacz teksty kancelarii STOPCZYK & MIKULSKI od 2000 roku pomaga polskim i międzynarodowym podmiotom skutecznie działać w biznesie i osiągać...