Strona główna Autorzy Posty przez EzraFaucett6268

EzraFaucett6268

77 POSTY 0 KOMENTARZE

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia...

Potrącenie wierzytelności w stosunku do upadłego znajdującego w się w upadłości jest jedną z niekwestionowanych przez prawo i praktykę form zaspokajania wierzytelności w toku...

Jurysdykcja i prawo właściwe w umowach licencyjnych oraz w przypadku naruszenia...

W obrocie międzynarodowym kwestia ustalenia jurysdykcji oraz prawa właściwego jest jedną z podstawowych kwestii, od której należy rozpoznawanie danej sprawy. Jurysdykcja określa, którego państwa...

Wybrane problemy odpowiedzialności za wady fizyczne programów komputerowych.

W chwili obecnej nie ma przedsiębiorcy, który nie wykorzystywałby w swojej działalności programów komputerowych. Dla wielu podmiotów powstaje wręcz specjalne, dedykowane oprogramowanie dostosowane do...

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia...

Fakt, że przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług są skomplikowane i w dużej mierze niejasne nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Jednym...

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na...

Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U....

Zmiany w leczeniu szpitalnym – projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej w dniu 10 lipca 2013 roku projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:...

BEZPŁATNE SZKOLENIE – Planowane zmiany w podatkach od 1 stycznia 2014...

Firma szkoleniowa LOFT Consulting wraz z Kancelarią „Gach, Hulist, Mizińska, Wawer – Adwokaci i Radcowie Prawni” mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl szkoleń „Przedsiębiorca i prawo” w...

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca.

Problematyka podjęcia działalności gospodarczej tj. „zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej...

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Dnia 18 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który niesie ze sobą wiele zmian i o ile...

Świadczenie wyrównawcze – rzecz o uprawnieniach agenta w razie rozwiązania...

Umowa agencyjna została uregulowana w art. 758 i nast. Kodeksu cywilnego (dalej: „KC”) – zgodnie z definicją kodeksową w ramach tego stosunku prawnego agent...