Strona główna Autorzy Posty przez EzraFaucett6268

EzraFaucett6268

77 POSTY 0 KOMENTARZE

Przekształcenie jednoosobowej działalności wymaga precyzyjnego planu przekształcenia.

Pierwszą czynnością jaką należy dokonać po podjęciu decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia. W jakiej formie sporządza...

Aport wierzytelności własnych niekorzystny podatkowo

Często spotyka się sytuacje gdy - ze względów biznesowych, rozliczeniowych czy innych - przedsiębiorcy wnoszą przysługujące im wierzytelności wobec podmiotów trzecich np. do określonej...

Reprezentacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa....

Kilka słów o założeniach do zmiany „ustawy refundacyjnej” w kontekście...

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że...

Zabezpieczenie interesów dłużnika w przypadku zapłaty długu po wydaniu tytułu wykonawczego

W obrocie gospodarczym częste są sytuacje, w których do spełnienia przez dłużnika świadczenia pieniężnego dochodzi po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego wierzycielowi. Postępowania dłużnika...

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną...

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być zbywane na zasadach ogólnych - dotyczących każdego przedsiębiorstwa – określonych przez Kodeks cywilny. Przy czym wskazać należy, iż nabywca,...

Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę ?

Od lipca 2011 roku istnieje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Zgodnie z art....

Kontrole NFZ – jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw ?

Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik za udzielone przez podmioty lecznicze świadczenia zdrowotne jest powołany do przeprowadzania kontroli organizacji udzielania świadczeń. W szczególności uprawniony jest do...

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych ?

Sieci handlowe narzucają sprzedawcom produktów do sieci dodatkowe opłaty. Pojawia się pytanie, czy te „dodatkowe koszty wejścia na rynek” można odzyskać. Zgodnie bowiem z...