Strona główna Autorzy Posty przez EzraFaucett6268

EzraFaucett6268

77 POSTY 0 KOMENTARZE

Interpretacja ogólna – opodatkowanie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

W dniu 11 maja 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych, w której to stwierdził, że:...

Akcje

Akcja to papier wartościowy emitowany przez spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne, reprezentujący kapitał zakładowy tych podmiotów. Każda akcje ma określoną (identyczną) wartość nominalną a...

E-walne czyli o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej przy przeprowadzaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Praktyka pokazuje, że Walne Zgromadzenie rozumiane jako ogół zebranych w jednym czasie i miejscu akcjonariuszy spółki akcyjnej wyrażających swoją decyzję w sprawach określonych w...

Statut

Jest to pojęcie niejednolite, bowiem występuje w wielu różnych aktach prawnych. Statut można zdefiniować jako dokument regulujący funkcjonowanie, strukturę wewnętrzną i organizację podmiotu prawa...

Administrator hipoteki

Administrator hipoteki został przewidziany w przepisie art. 682 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Powołuje się go w sytuacji, gdy kilka wierzytelności, należących do...

Komandytariusz, komplementariusz, suma komandytowa

Wszystkie powyższe pojęcia związane są ze spółką komandytową, która została uregulowana w przepisach art. 102 – 124 Kodeksu spółek handlowych. Spółkę komandytową mogą zawiązać...

AVAL

Aval to nic innego jak poręczenie wekslowe, które uregulowane jest w przepisach art. 30 – 32 Prawa wekslowego. Zgodnie z przyjętą definicją, aval jest...