Strona główna Aktualności Zmiany w leczeniu szpitalnym – projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

Zmiany w leczeniu szpitalnym – projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

871
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej w dniu 10 lipca 2013 roku projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego:
http://www.mz.gov.pl/projekt/rozporządzenie. Projekt rozporządzenia przekazano do uzgodnień zewnętrznych. Termin na zgłaszanie ewentualnych uwag upływa 10 sierpnia 2013 roku. Czy zmiany jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia zmienią w szczególny sposób udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego?

Dotychczasowe Rozporządzenie

Aktualnie rozporządzeniem regulującym materię świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 29 sierpnia 2009 r.[1] Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[2] w celu wskazania świadczeń gwarantowanych oraz poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia gwarantowanego i warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczących personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń. Rozporządzenie to obowiązuje do 1 stycznia 2014 roku. Zastąpić je ma Rozporządzenie, którego projekt opublikował Resort Zdrowia 10 lipca 2013 roku.

Rozszerzenie „koszyka świadczeń”

Projekt Rozporządzenia z dnia 4 lipca 2013 roku przewiduje rozszerzenie tzw. „koszyka świadczeń gwarantowanych” czyli zwiększenie ilości procedur i rozpoznań medycznych komplementarnie do istniejących świadczeń gwarantowanych. Zmiany dotyczą przede wszystkim procedur kardiologicznych oraz kardiochirurgicznych. Projekt zakłada w szczególności rozszerzenie zakresu świadczeń opisanych w Załączniku nr 1 część I Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi o następujące procedury:

  • przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionka,
  • hipotermia wewnątrznaczyniowa,
  • hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa – pod kontrolą urządzeń sterujących,
  • hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa – bez urządzeń sterujących,
  • hipotermia zewnętrzna miejscowa – pod kontrolą urządzeń sterujących,
  • hipotermia zewnętrzna miejscowa – bez urządzeń sterujących,
  • wstrzyknięcie/infuzja inhibitora trombiny (DTI) – biwalirudyna,
  • Iniekcja doszklistkowa rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego.

Dwa poziomy referencyjne

Ponadto proponowane brzmienie Rozporządzenia wyodrębnia, w Załączniku nr 3 w części I pkt 7 Chirurgia naczyniowa, warunki realizacji świadczeń z uwzględnieniem dwóch poziomów referencyjnych, co – jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia – ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości udzielanych świadczeń. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Koniec możliwości łączenia opieki lekarskiej z innymi oddziałami zabiegowymi

Projekt Rozporządzenia przewiduje także w Załączniku nr 3 w części I pkt 22 Kardiologia/kardiologia dla dzieci zakaz łączenia całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia z innymi oddziałami o profilu zabiegowym. Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość łączenia opieki lekarskiej z innymi oddziałami o profilu zabiegowym. Ponadto projekt Rozporządzenia przewiduje zmianę polegającą na rozdzieleniu warunków realizacji świadczeń na rzecz dorosłych i na rzecz dzieci. Wyodrębniono przy tym warunki realizacji świadczeń z zakresu kardiologii na rzecz dorosłych na czterech poziomach referencyjnych (załącznik nr 3 część I pkt 23 „Kardiologia/kardiologia dla dzieci”). Ponadto określono dodatkowe warunki realizacji świadczeń m. in. takich jak leczenie hemofilii
i pokrewnych skaz krwotocznych, wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego oraz leczeniu niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Ocena zmian

Zmiany zakładane w omawianym projekcie rozporządzenia uzasadniane są przede wszystkim przez Resort Zdrowia podniesieniem jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, część zmian polegających na obniżeniu warunków realizacji niektórych świadczeń ma zaś wpłynąć na zwiększenie dostępności do tych świadczeń. Niewątpliwie rozszerzenie „koszyka świadczeń gwarantowanych” o niektóre procedury kardiologiczne ocenić należy pozytywnie. Wypada jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż planowane zmiany będą wywierały wpływ
na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia – rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych wpłynie na wzrost wydatków NFZ, zaś planowany budżet na rok 2014 przewiduje dokładnie takie same środki finansowe jak w roku bieżącym. Powstaje zatem pytanie czy zwiększenie dostępności do niektórych świadczeń będzie miało rzeczywiste odzwierciedlenie w praktyce?

Autor:

Karolina Kornblit, aplikant radcowski w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.


[1] Dz. U. nr 140, poz. 1143

[2]  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.