Strona główna Aktualności Zatrudnienie więźnia – czy to możliwe?

Zatrudnienie więźnia – czy to możliwe?

2334
PODZIEL SIĘ

Osoby pozbawione wolności w zakładach karnych typu otwartego i półotwartego mają możliwość pracy w firmach, organizacjach dobroczynnych i samorządach.

Dzięki zatrudnieniu takich osób przedsiębiorcy mogą otrzymać szereg ulg i ułatwień oraz wsparcie (w tym finansowe). Przepisy regulujące to zagadnienie to Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (oddział 5 – zatrudnienie), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych oraz Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Zatrudnienie więźnia poza zakładem karnym odbywa się w trybie skierowania do pracy albo pozwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej zgodnie z przepisami kodeksu pracy. W przypadku trybu skierowania stosowane są tylko dwa działy Kodeksu pracy (dotyczące czasu pracy i bhp). Ważne jest przy tym że więźniowie w firmach pracują odpłatnie, natomiast w pozostałych miejscach – nieodpłatnie.

Obecnie Sejm przyjął nowelizację przepisów, która zakłada podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej wolności. Powodem są wytyczne resortu sprawiedliwości, który podkreśla że zwiększone koszty pracy nie są obecnie w wystarczającym stopniu rekompensowane, a skutkiem jest  utrzymujący się od lat niski poziom zatrudnienia skazanych.

Z kolei przedsiębiorcy za zatrudnienie więźnia otrzymują spore bonusy takie jak:

  • nie trzeba odprowadzać do ZUS-u składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne;
  • dobrowolne jest także ubezpieczenie NNW, odzież robocza, dojazd do pracy, badanie lekarskie oraz szkolenia bhp i ppoż;
  • pracodawca nie opłaca także czasu nieobecności skazanego w pracy;
  • natomiast wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Według założeń pomysłodawców nowelizacji obniżenie kosztów pracy więźniów powinno przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Z tego też powodu w wyniku nowelizacji nastąpi podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej wolności. Obecnie ryczałt ten to 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Nowelizacja zakłada podniesienie ryczałtu do 35%.

Zwiększone zostaną także finansowe możliwości Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (z 25% do 45% potrącenia na ten cel z przysługującego skazanemu wynagrodzenia). Natomiast z 10% do 7% zmniejszy się wysokość potrąceń z tego wynagrodzenia na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zmiany dokonane w Kodeksie karnym wykonawczym weszły w życie 1 kwietnia 2017 roku.

WW.