Strona główna Tagi Praca

Tag: praca

Pracownicy młodociani – czy wlicza się ich do limitu zatrudnienia

Artykuł zewnętrzny  Czy uczniowie odbywający u pracodawcy praktykę zawodową są wliczani do ogólnej liczby zatrudnionych na potrzeby ustalenia, czy pracodawca posiada status mikro, małego...

Tarcza antykryzysowa 4.0 : Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń...

Artykuł omawia zmiany w zakresie dofinansowania mikroprzedsiębiorców,  małych i średnich przedsiębiorców w zakresie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wprowadzone przez Tarczę antykryzysową...

Tarcza antykryzysowa 2.0 – dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów...

Tarcza antykryzysowa 1.0 wprowadziła do ustawy o COVID- 19 art. 15zzb dający możliwość dofinansowania  części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS  pracowników. Tarcza...

Tarcza antykryzysowa 2.0. – rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorców

Rząd rozszerzył tzw. Tarczę kryzysową. W dniu 17 kwietnia  2020 r. Prezydent  RP Andrzej Duda  podpisał drugą nowelizację ustawy o COVID- 19 tj. Ustawę...

Od 1 stycznia 2019 r. sposób wypłaty wynagrodzenia wskaże pracownik

Artykuł omawia nowe zasady obejmujące sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę obowiązujące od 2019 roku.   Sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – regulacja prawna Od 1...

Dzień 12 listopada 2018 r. będzie wolny od pracy ? –...

Dzień 12 listopada 2018 r. wypadający w poniedziałek po Święcie Niepodległości będzie  dniem wolnym od pracy.  Obecnie stosowna ustawa znajduje się na etapie legislacyjnym. Założenia...

Zmiana czasu letniego na zimowy 2018 – rozliczenie dodatkowej godziny pracy

W nocy z 27 na 28 października 2018 r. nastąpi zmiana czasu letniego środkowoeuropejskiego na zimowy. Będzie ona polegać na przesunięciu  zegarów z godz....

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa 2019 – ...

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrośnie płaca minimalna. Inna będzie także minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę Zgodnie z dyspozycją art. 10 par. 2...

Nowa propozycja płacy minimalnej 2019 będzie negocjowana

W dniu 14 czerwca 2018 r. rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego nową propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz minimalnej stawki godzinowej w...

Sąd Najwyższy: Pracownik na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku codziennego sprawdzania...

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2017 roku  w sprawie o sygn.  II PK 26/16 dotyczył  odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Regulacja prawna -...