Strona główna Aktualności Ustawa o podatku handlowym podpisana przez Prezydenta – i nie tylko ta...

Ustawa o podatku handlowym podpisana przez Prezydenta – i nie tylko ta ustawa

891
PODZIEL SIĘ

Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Prezydenta RP w dniu 30 lipca 2016 r. (sobota) Prezydent RP podpisał m.in. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Podstawowe zasady działania nowego podatku opisaliśmy ostatnio w artykule pt. Podatek od sprzedaży detalicznej – nowe regulacje ustawowe. Nowa ustawa o podatku handlowym ma wejść w życie z dniem 1 września 2016 r.

Obok ustawy o podatku handlowym Prezydent RP podpisał także jeszcze kilka innych ustaw, w tym m.in.:

  • ustawę z dnia 6 lipca o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece – wprowadzającą m.in. zasadę zgodnie z którą nastąpił powrót do zasad sprzed 30 kwietnia 2016 r. zgodnie z którą suma hipoteki na nieruchomości rolnej kształtowana była wolą stron umowy,
  • ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która jak wskazuje nazwa ma doprowadzić do rozwoju przemysłu stoczniowego, oraz ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz do wzrostu zatrudnienia i zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników,
  • ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – zawierającą postanowienia dotyczące modyfikacji zasad elektronicznego systemu rejestracji nie do końca spełniającego swoje funkcje,
  • ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustawa ta przewiduje m.in. wymóg udziału, w sprawie rozpoznawanej w pełnym składzie, co najmniej 11 sędziów, generalną zasadę rozpoznawania wniosków wpływających do Trybunału Konstytucyjnego według kolejności wpływu, możliwość wniesienia na naradzie, przez co najmniej czterech sędziów, sprzeciwu wobec proponowanego rozstrzygnięcia (co skutkuje odroczeniem narady o 3 m-ce), określenie trybu ogłaszania orzeczeń, zgodnie z ustawą prezes Trybunału kieruje wniosek o ogłoszenie orzeczenia do Prezesa Rady Ministrów, a ogłoszenie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i prawnych. Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe stanowiące między innymi o stosowaniu regulacji w niej zawartych do spraw, które nie są zakończone. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

WW.