Strona główna Aktualności Umowy o pracę przy przetargach od 28 lipca 2016 roku

Umowy o pracę przy przetargach od 28 lipca 2016 roku

887
PODZIEL SIĘ

W dniu 28 lipca 2016 roku w życie weszła nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zmiana ta wprowadziła m.in. zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania na umowy o pracę przy przetargach (zamówieniach publicznych) w momencie, gdy spełnione są wymagania wynikające z Kodeksu pracy.

Nowelizacja jako standard ustanawia upowszechnienie kryteriów pozacenowych, opcję zlecania „spółkom-córkom” zadań bez przetargów (tzw. in-house) czy wymóg zatrudniania na etat w sytuacji spełniania kryteriów kodeksowych. Przepisy te mają uzdrowić rynek pracy i ograniczyć zatrudnianie na umowy cywilno-prawne.   

Przede wszystkim jednak nowelizacja miała na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, które powinny być wdrożone już do dnia 18 kwietnia tego roku.

Nowe przepisy zawężają również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Będzie to możliwe tylko jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, o ile przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe zastosowane do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Nowelizacja wprowadza także nowy tryb udzielania zamówień tj. partnerstwo innowacyjne. Ten nowy tryb ma głównie promować innowacyjność w systemie zamówień publicznych. Pozwoli to na zamawianie nieistniejących jeszcze technologii.

Najbardziej dyskusyjny przepis tej nowelizacji dotyczy spółek-córek. Według przepisów podmiot zamawiający będzie miał możliwość przekazania określonych zadań swojej „spółce-córce”, w sytuacji gdy jej działalność w ponad 90 % koncentruje się na powierzanych zadaniach (tzw. in-house). Za taką opcją agitowały samorządy, gdy tymczasem według krytyków przepis ten ogranicza wolną konkurencję i nie sprzyja poprawie warunków pracy. Z kolei wyłączono „in-house” w zakresie odbierania śmieci z terenów niezamieszkałych (fabryki, biura, sklepy). W sytuacji, gdy rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie nie ma mieszkańców to wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiązany zorganizować przetarg. Także organ nadzorujący zamawiającego będzie miał uprawnienie do skontrolowania prawidłowości udzielenia zamówienia w trybie in-house. W przypadku braków podstaw formalno-prawnych do udzielenia takiego zamówienia, organ nadzorujący będzie miał możliwość nakazania odstąpienia od umowy, a w przypadku nie dostosowania się będzie mógł wystąpić o jej unieważnienie 

WW.