Strona główna Aktualności Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej?

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej?

1102
PODZIEL SIĘ

W dniu 20.09.2016 roku Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt ten był już zapowiadany wcześniej przez Ministerstwo Finansów. Zmiany w przepisach mają służyć przede wszystkim konsolidacji służby celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej.

Projekt wpłynął do sejmu już w czerwcu w postaci druku poselskiego. Uzasadnienie projektu wymienia zasadnicze cele stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej i są to:

  • ograniczenie skali oszustw podatkowych;
  • podniesienie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych;
  • zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych;
  • zapewnienie obsługi klienta na wysokim poziomie;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej;
  • rozwój profesjonalnej kadry.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała zatem przydane bardzo istotne obowiązki.

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów wskazują na 1 stycznia 2017 roku jako datę obowiązywania nowych przepisów. Przeciwko planowanym zmianom protestują celnicy obawiający się redukcji zatrudnienia. Protesty celników objęły takie działania jak zwolnienia lekarskie, skrupulatne kontrole na granicach. Natomiast początkiem czerwca  protestowali przed Sejmem. Protesty są wynikiem przekonania, że zmiany te nie poprawią skuteczności walki z szarą strefą, a służba celna będzie wypracowywać dla budżetu państwa jedną trzecią dochodów.

Według związku zawodowego celników bardziej potrzebne jest zapewnienie odpowiednich narzędzi, które wzmocnią służbę celną co pozwoliłoby na zwiększenie wpływów budżetowych.

Ministerstwo Finansów oświadczyło, iż według dostępnych badań najlepszym rozwiązaniem będzie konsolidacja, która usprawni cały aparat celno-podatkowy i jednocześnie zwiększy wpływ dochodów do budżetu.

Największe obawy przedsiębiorców wzbudza zapis w projekcie o Krajowej Administracji Skarbowej mówiący o przekazaniu naczelnikom urzędów skarbowych oraz ich podwładnym uprawnień, które do tej pory przysługiwały policji, prokuraturze i służbom specjalnym. Wśród nowych uprawnień wymienia się przeszukania mieszkań bez zgody sądu i prokuratury, dostęp do danych osobowych czy kontrola korespondencji. Warunkiem wykorzystania przyznanych uprawnień jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Według ekspertów największym zagrożeniem dla przedsiębiorców jest nadanie Krajowej Administracji Skarbowej uprawnień prokuratorskich w ramach rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw takich jak np. fałszerstwo materialne i intelektualne, oszustwo, przestępczość zorganizowana czy udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Autorzy projektu podkreślają, że celem nowych przepisów nie jest likwidacja Służby Celnej, a jedynie wzmocnienie efektywnego poboru podatków, zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli czy usprawnienie systemu zapewniającego bezpieczeństwo finansowe państwa.

Projekt zakłada powołanie w miejsce obecnej służby celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej jednego podmiotu Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta ma zapobiec dalszemu rozproszeniu systemów informatycznych i baz danych oraz wzmocnienie bieżącej wymiany informacji.

WW.