Strona główna Aktualności Rząd proponuje w 2018 r. wyższą płacę minimalną oraz minimalna stawkę godzinową

Rząd proponuje w 2018 r. wyższą płacę minimalną oraz minimalna stawkę godzinową

1573
PODZIEL SIĘ

W artykule została przedstawiona propozycja rządu dotycząca nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej  w 2018 r.

Obecny stan prawny

W roku 2017 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.000 zł . Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług – 13 zł (Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 126). Podane wyżej kwoty są wartościami brutto.

Propozycja rządu

W dniu 6 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  w 2018 r. przedłożoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd proponuje, aby w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2.080 zł brutto. Oznacza to wzrost o 4% (80 zł) w stosunku do 2017 r. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,8%.

Przy proponowanej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2. 080 zł,  kwota minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. powinna wynosić 13,50 zł – podaje resort pracy.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy.

Według prognozy Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w najbliższych latach utrzyma się na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie – w 2017 r. wzrost PKB powinien wynieść 3,6 proc., natomiast w roku przyszłym 3,8 proc. – podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

… do negocjacji

Powyższą propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do dnia 15 czerwca 2017 r. Negocjacje prowadzone będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

W przypadku, gdy dojdzie do uzgodnienia wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2018 , wówczas zostanie  ona  ogłoszona do dnia 15 września br. w formie Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. W razie braku porozumienia decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do dnia 15 września br.

Źródło:

W.K.