Strona główna Tagi Minimalna stawka godzinowa

Tag: minimalna stawka godzinowa

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa 2019 – ...

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrośnie płaca minimalna. Inna będzie także minimalna stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę Zgodnie z dyspozycją art. 10 par. 2...

Nowa propozycja płacy minimalnej 2019 będzie negocjowana

W dniu 14 czerwca 2018 r. rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego nową propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz minimalnej stawki godzinowej w...

Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

Od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł, a  minimalna stawka godzinowa 13,70 zł . Są to wartości...

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę...

Płaca minimalna – próba definicji Płaca minimalna jest to ustalone na najniższym poziomie miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy realizowanej na...

Rząd proponuje w 2018 r. wyższą płacę minimalną oraz minimalna stawkę...

W artykule została przedstawiona propozycja rządu dotycząca nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej  w 2018 r. Obecny stan prawny W roku 2017 minimalne wynagrodzenie...

Czy można ominąć ewidencję czasu pracy?

Jak już informowaliśmy w jednym z artykułów od dnia 1 stycznia 2017 roku zatrudnieni na umowę zlecenia muszą prowadzić ewidencję. Ewidencja ta służyć ma...

Zmiany w umowach zlecenia od 2017 r. Jakie nowe obowiązki pracodawców...

W wyniku dokonywanych zmian w przepisach oraz w sytuacji gospodarczej zmieniła się również sytuacja osób pracujących na umowie zlecenia. W wyniku zmian od 1...

Uprawnienia PIP w świetle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Każda nowelizacja pociąga za sobą zmiany w katalogu uprawnień i obowiązków niektórych instytucji. Również z powodu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. 2002 nr...