Strona główna Aktualności Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 grudnia 2017 do 28...

Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 roku?

11279
PODZIEL SIĘ
ile dorobić emeryt LEXAGIT.PL porady prawne online

Od dnia 1 grudnia 2017 r. wzrosły progi zarobkowe dla emerytów i rencistów. W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe miesięczne graniczne kwoty przychodu. Mają one wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pobieranych emerytur i rent.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r. 

Limity dorabiania dla emerytów rencistów ZUS ustala na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w wydawanych Komunikatach w sprawie przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

W Komunikacie z dnia 10 listopada 2017 r. Prezes GUS  ogłosił, że „przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4.255,59 zł.” [1] Podana kwota jest wartością brutto. Dla przypomnienia: w II kwartale 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.220,69 zł. W stosunku do poprzedniego kwartału nastąpił wzrost  niniejszego wynagrodzenia  o 0,8 %.

Ile może dorobić emeryt lub rencista – kwoty przychodu

Na podstawie niniejszego Komunikatu Prezes ZUS ogłasza kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r., które są stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu   świadczeń emerytalno- rentowych.

W dniu 21 listopada 2017 r. Prezes ZUS wydał stosowny Komunikat. [2]

Podał w nim, że od dnia 1 grudnia 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. wynosi 2.979,00 zł,

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. wynosi 5.532,30 zł.

Ile może dorobić emeryt lub rencista – zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Kwoty podane w niniejszym Komunikacie oznaczają, że w okresie od 1 grudnia 2017 r. 28 lutego 2018 r.  emeryci i renciści mogą dorobić do 2.979 zł brutto miesięcznie  bez zmniejszenia przez ZUS pobieranego świadczenia.

W przypadku, gdy osiągną przychód od 2.979 zł do 5.532,30 zł brutto miesięcznie, wtedy  organ rentowy zmniejszy pobierane świadczenie.

Po osiągnięciu przychodu powyżej 5.532,30 zł brutto miesięcznie ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Od 1 marca 2017 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń świadczeń emerytalno – rentowych wynoszą:

  • 565,53 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 424,18 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 480,73 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Powyższe wynika z Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku (…) oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty (…) opublikowanym w „Monitorze Polski” z 2017r.  pod pozycją  218.

Ważne!

Emeryci którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do pobieranego świadczenia bez żadnych ograniczeń kwotowych.

Przeczytaj także:

Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 września do 30 listopada 2017 roku – https://lexagit.pl/moze-dorobic-emeryt-lub-rencista-1-wrzesnia-30-listopada-2017-roku/

Podstawa prawna:

– art. 20 pkt 2, art. 104 ust. 10 pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 )

Źródło: Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 2017 r. poz. 218, poz. 1012, i poz. 1041

Objaśnienie:

[1] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (Mon. Pol. 2017. 1012)

[2] Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Mon. Pol. 2017. 1041)

Stan prawny na 19 stycznia 2018 r.

W.K.