Strona główna Aktualności Zmiany dotyczące dofinansowania i obniżania wpłat na PFRON

Zmiany dotyczące dofinansowania i obniżania wpłat na PFRON

1091
PODZIEL SIĘ

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie warunków dofinansowania do wynagrodzenia oraz niższe ulgi we wpłatach na PFRON. Zmiany dotyczące dofinansowania i obniżania wpłat na PFRON są dość istotne.

Nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2015, poz. 1886) dotyczy głównie takich aspektów jak refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Przed nowelizacją warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. Po zmianie niepełnosprawny przedsiębiorca lub rolnik są zobowiązani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji (co oznacza ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Nowelizacja objęła także zmianę warunków oraz rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wnioskowania o wpłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Dotychczas o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ubiegać się mogli pracodawcy rekrutujący osoby niepełnosprawne (taka pomoc w postaci subsydiów płacowych była zachętą do zatrudnienia osób niepełnosprawnych). Po zmianie, pracodawca zatrudniający pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia także będzie uprawniony do uzyskania pomocy w formie subsydiów płacowych. Jedynym warunkiem będzie okoliczność, że niepełnosprawność powstała w momencie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowania do wynagrodzenia. Oczywiście dofinansowanie przysługuje za okresy przypadające począwszy od miesiąca lipca 2016 roku.

Do tej pory wpłaty na PFRON ulegały obniżeniu z tytułu zakupu usługi, za wyjątkiem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, który jednocześnie wykazuje się wysokim odsetkiem osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Chodziło tu o zatrudnienie osób cierpiących na schorzenia utrudniające im funkcjonowanie na rynku pracy. Z kolei nowelizacja ustanowiła obniżenie wpłaty przysługujące do wysokości 50% wpłaty na PFRON, do której jest zobowiązany nabywca w danym miesiącu.  

 WW.