Strona główna Aktualności Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1111
PODZIEL SIĘ

Przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pierwsze pytanie jakie się pojawia dotyczy tego, jaka formę powinna ta działalność obrać. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym. Powodem jest przede wszystkim ograniczenie odpowiedzialności wspólników tej spółki za zobowiązania samej spółki – w przeciwieństwie do spółek osobowych. Konieczne więc staje się wyjaśnienie w jaki sposób możliwe jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W aktualnym stanie prawnym mamy dwie możliwości założenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością:

 • S 24 – jest to najtańszy sposób, choć pamiętać należy, że umowa spółki jest zgodna z wystandaryzowanym wzorcem;
 • „standardowa” sp z o.o.

KROK 1 UMOWA SPÓŁKI Z O.O.

Dla założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest podpisanie aktu założycielskiego (umowy spółki). Umowa spółki powinna zawierać co najmniej:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika,
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Istnieją aktualnie dwie możliwości spisania takiej umowy:

 • u notariusza – wówczas umowa spółki ma formę aktu notarialnego a wspólnicy mają pełna swobodę w kształtowaniu treści takiej umowy;
 • poprzez internet – w związku z informatyzacją procesu zakładania spółek prawa handlowego przez internet można to zrobić od 1 stycznia 2012 r. w trybie internetowym przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. W odniesieniu do takich spółek mówi się o tzw. S-24.  Szerzej na ten temat można poczytać na naszym portalu. Spółki te są zakładane z wykorzystaniem wzorca umowy, przy czym w części zapisów przedsiębiorca może wybrać jeden z alternatywnych redakcji danego zapisu – są to tzw. postanowienia zmienne umowy.

Pamiętać należy, że w odniesieniu do S 24, dla założenia spółki z o.o. przez Internet konieczne są następujące czynności:

 • rejestracja, która odbywa się na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości (bezpośredni adres to: https://ems.ms.gov.pl/),w jej trakcie tworzone jest osobiste konto użytkownika,
 • zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy wykorzystaniu wzorca umowy), czyli wypełnienie formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika,
 • podpisanie wniosku podpisem elektronicznym (nie musi być to jednak bezpieczny certyfikowany podpis elektroniczny, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym, wystarczy jedynie użyć danych do konta w systemie S-24, czyli nazwy użytkownika i hasła), każdy ze wspólników musi mieć własne konto i podpisać wniosek, podpisanie umowy spółki przez pierwszego użytkownika, powoduje brak możliwości zmiany treści umowy,
 • podpisanie listy wspólników (formularza listy wspólników dostępnego online) przez uprawnionych użytkowników (członków zarządu) z użyciem podpisu elektronicznego (nazwy użytkownika i hasła),
 • podpisanie oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego (formularza oświadczenia o wniesieniu wkładów dostępnego online) przez uprawnionych użytkowników (wszystkich członków zarządu), z użyciem podpisu elektronicznego (nazwy użytkownika i hasła).

KROK 2: POZOSTAŁE WYMOGI

Kolejne wymogi – poza spisaniem umowy spółki – to:

 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitał zakładowego,
 • powołanie zarządu (a jeśli są inne organy – to również członków tych innych organów),

W przypadku spółek S 24 wszelkie te wymogi winny być dopełnione wraz ze sporządzeniem umowy spółki. Pamiętać należy także, że kapitał zakładowy w spółce zakładanej w omawiany sposób można pokryć jedynie wkładami pieniężnymi

KROK 3: REJESTRACJA SPÓŁKI W KRS

Złożenie wniosku dotyczy de facto tylko tych spółek, które zawiązane zostają poprzez sporządzenie notarialnej umowy spółki. W przypadku S 24 system sam generuje wniosek rejestracyjny wraz z załącznikami, który de facto jest składany wraz z podpisaniem umowy spółki. W przypadku pozostałych spółek konieczne jest złożenie wniosków rejestrowych o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Joanna Mizińska, adwokat

Kancelaria Adwokacja Joanna Mizińska