Strona główna Aktualności Wyższe limity dorabiania w okresie od 1 marca do 31 maja 2018...

Wyższe limity dorabiania w okresie od 1 marca do 31 maja 2018 roku?

1718
PODZIEL SIĘ
limity dorabiania Lexagit.pl porady prawne przez internet

Od dnia 1 marca 2018 r. wzrosły najniższe świadczenia wypłacane przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ich kwoty podaje Prezes ZUS w Komunikacie wydanym w dniu 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (Mon.Pol.2018.216).

Od 1 marca 2018 roku najniższa emerytura i renta wynosi:

  1. 1.029,80 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  2. 772,35 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Z dniem  1 marca br. zmieniły się również progi zarobkowe dla emerytów i rencistów. W okresie od marca do 31 maja 2018 r. obowiązują nowe miesięczne graniczne kwoty przychodu. Mają one wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie przez ZUS pobieranych świadczeń tj. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 roku

Limity dorabiania dla emerytów rencistów ZUS ustala na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w wydawanych Komunikatach w sprawie przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

W Komunikacie z dnia 9 lutego 2018 r. [1] Prezes GUS  ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4.516,69 zł.

Podana kwota stanowi wartość  brutto. Dla porównania: przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4.255,59 zł.

Obowiązujące kwoty przychodu – Komunikat Prezesa ZUS

Na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w IV kwartale 2017 r.  Prezes ZUS wydaje komunikat. Podaje w nim kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r., które są stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu   świadczeń emerytalno- rentowych.

W Komunikacie  z dnia 20 lutego 2018 r. [2] Prezes ZUS ogłosił, że od dnia 1 marca

2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 3.161,70 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 5.871,70 zł.

Ile może dorobić emeryt lub rencista – zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

W okresie od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. emeryci i renciści mogą dorobić do pobieranych świadczeń do 3.161,68 zł brutto miesięcznie – bez zmniejszenia świadczenia, ponieważ nie przekracza ono 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za IV kwartał 2017 r.

Jeżeli osiągną miesięczny przychód w wysokości :

  • od 3.161,70 zł do 5.871,70 zł brutto , wtedy ZUS zmniejszy pobierane świadczenie, ponieważ niniejsza kwota przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za IV kwartał 2017 r. i nie jest wyższa niż 130% tego wynagrodzenia,
  • powyżej 5.871,70 zł brutto, wówczas pobierane świadczenie zostanie zawieszone, ponieważ przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za IV kwartał 2017 r.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent 2018

Od 1 marca 2018 roku wzrosły także  kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent. Kwoty te wynikają z Komunikatu Prezesa ZUS [3] z dnia 20 lutego 2018 r.  w  sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, (…)  oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent i wynoszą:

  1. 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  2. 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ważne!

Emeryci, którzy osiągnęli  ustawowy wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń.

Podstawa prawna:

–  art. 20 pkt 2,  art. 104 ust. 10 pkt 1, art. 94 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357)

Źródło:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 2018 r. poz. 181, poz. 211, i poz. 216

Objaśnienie: 

[1] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 r. (Mon. Pol. 2018.181)

[2] Komunikat Prezesa  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Mon. Pol. 2018. 211)

[3] Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (Mon.Pol.2018. 216)

Stan prawny na 11 maja 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.