Strona główna Aktualności Podwyższenie renty socjalnej – projekt ustawy

Podwyższenie renty socjalnej – projekt ustawy

683
PODZIEL SIĘ
renta socjalna Lexagit.pl porady prawne online

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Został on opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podwyżka renty socjalnej jest jednym z zapisów porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego 24 kwietnia 2018 r. przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych – podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. [1]

Projekt zakłada podwyższenie renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do 1. 029,8 zł.

Z uzasadnienia projektu ustawy [2] wynika, że „(-) „należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej”.

Prawo do renty socjalnej

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 „Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej” .(…) Renty socjalne, jako świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego, są finansowane w całości z budżetu państwa” – czytamy w uzasadnieniu projektu  powyższej ustawy.

Od dnia 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03 zł (wartość brutto). Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec br.). [3]

Renta socjalna będzie wyrównana

Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. z wyrównaniem od dnia 1 czerwca  br.

Projektodawca podaje: „Ponownego ustalenia wysokości rent socjalnych i ich wypłaty dokonuje się z urzędu w terminie do dnia 30 września 2018 r. (w terminach wypłat świadczeń) z wyrównaniem od dnia 1 czerwca 2018 r. lub, w przypadku gdy prawo do renty socjalnej ustalono po dniu 31 maja 2018 r. –  od miesiąca jego ustalenia”.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej znajduje się aktualnie w Sejmie RP.

Źródło:

Objaśnienie:

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnejhttps://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rencie-socjalnej.html (dostęp w  dniu 9 maja 2018 r.)

[2] Projekt ustawy  jest dostępny pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2472 (dostęp w dniu 9 maja 2018 r.)

[3] Renta socjalna w górę – https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ (dostęp w dniu 9 maja 2018 r.

Stan prawny na 9 maja 2018 roku

W.K.