Strona główna Tagi Terminy przedawnienia

Tag: terminy przedawnienia

Prawo cywilne 2018: Przedawnienie z mocy prawa – czy zawsze...

Obowiązująca od dnia 9 lipca 2018 r. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw...

Prawo cywilne 2018: Nowe terminy przedawnienia roszczeń już obowiązują (1)

Instytucja przedawnienia znana jest wierzycielom oraz dłużnikom. W świetle  art. 117 par. 1  Kodeksu cywilnego przedawnieniu ulegają  roszczenia majątkowe, czyli „zmierzające do zaspokojenia osoby...

Przedawnienie roszczeń – możliwie zmiany w Kodeksie cywilnym?

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości planuje szerokie zmiany w zakresie terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Zmiany te powinny objąć nie tylko przepisy Kodeksu cywilnego lecz także i...

Kolejne zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie terminu przedawnienia

Zgodnie z art. 123 §  1 pkt. 1) Kodeksu cywilnego „Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym...