Strona główna Tagi świadczenia alimentacyjne

Tag: świadczenia alimentacyjne

Dziecko pozamałżeńskie: Ustalenie ojcostwa i roszczeń z tym związanych (2)

Artykuł omawia roszczenia z art. 141 par 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługujące matce dziecka po jego urodzeniu wobec ojca dziecka niebędącego jej mężem...

Dziecko pozamałżeńskie: Alimenty przed narodzeniem dziecka – kiedy są możliwe? (1)

Czy matka dziecka pozamałżeńskiego (np. pochodzącego ze związku partnerskiego) może przed jego urodzeniem wystąpić do sądu rodzinnego i opiekuńczego z wnioskiem o zabezpieczenie środków...

Zaległe alimenty. Jak dochodzić zaległych alimentów?

Alimenty to świadczenia szczególne z wielu powodów. Ich podstawowym celem jest zabezpieczenie egzystencji, warunków utrzymania osobom, na rzecz których mają być płacone. W praktyce...

Jak uzyskać alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego?

Alimenty to szczególny rodzaj świadczenia na rzecz osób fizycznych, któremu to przypisuje się wiele istotnych funkcji. Nie zawsze jednak udaje się skutecznie wyegzekwować alimenty...

500+ a świadczenia alimentacyjne

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy...