Strona główna Tagi Odpowiedzialność zarządu

Tag: odpowiedzialność zarządu

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Przedmiotem artykułu jest omówienie kilku spraw związanych z ponoszeniem przez byłych członków zarządu spółki z o.o. odpowiedzialności za jej zobowiązania podatkowe. Przedstawione zostały poglądy...

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe w spółce z o.o.

W niniejszym artykule została omówiona kwestia ponoszenia przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania podatkowe. Przedstawione zostały poglądy w orzecznictwie sądowym....

Przedawnienie 2018: Przedawnienie roszczeń w spółce z o.o. (1)

Działająca na rynku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może z przyczyn niezależnych od siebie stać się niewypłacalna. Wierzyciel spółki nie może przy tym czekać w...

SN: Członek zarządu w niewypłacalnej spółce z o.o. odpowiada za jej...

Artykuł omawia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie  III CZP 65/17. Odpowiedzialność członków zarządu a bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z...

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółkach kapitałowych

Dokonana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma się przełożyć na bardziej efektywny pobór podatków. Sprawia to, że warto poznać regulacje dotyczące odpowiedzialności osób trzecich (w tym...

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Niewątpliwą zaletą funkcjonowania w formule czy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania wobec podmiotów trzecich zasadniczo do...