Strona główna Tagi Apelacja

Tag: apelacja

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (5)

Od niekorzystnego dla strony wyroku lub postanowienia sądu I instancji przysługuje  apelacja. W poprzednim artykule: Apelacja cywilna  2020 - kilka pytań (4) omówiliśmy kontrolę formalną apelacji...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (4)

Apelacja jest to środek odwoławczy przysługujący stronom od niekorzystnych orzeczeń (wyrok, postanowienie) wydanych przez sąd I instancji. Wydane orzeczenie strona może zaskarżyć w całości...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (3)

Artykuł omawia zarzuty apelacyjne przy apelacji cywilnej. Przypomnijmy ... Apelację do sądu drugiej instancji strona może wnieść samodzielnie albo przez  reprezentującego ją pełnomocnika. Termin do wniesienia...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (2)

Artykuł omawia ogólne zasady sporządzania apelacji cywilnej. Przypomnijmy ... Od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowienia rozstrzygającego co do istoty sprawy  (postępowanie nieprocesowe) strona...

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (1)

Instytucja apelacji w postępowaniu cywilnym została uregulowana w art. 367 – 391 Kodeksu postępowania cywilnego. W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje  na temat zasad...