Strona główna Aktualności Za święto 11 listopada 2017 r. pracodawca wyznaczy inny dzień wolny od...

Za święto 11 listopada 2017 r. pracodawca wyznaczy inny dzień wolny od pracy

2534
PODZIEL SIĘ
dzień wolny za święto LEXAGIT.PL porady prawne online

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w  Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn: Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Niedawno obchodzony dzień 11 listopada jest Narodowym Dniem Niepodległości i w 2017 r. wypadł  w sobotę. Czy zatem w tej sytuacji przysługuje dzień wolny za święto.

Dzień wolny za święto – o co chodzi?

Dla pracowników świadczących pracę w podstawowym systemie czasu pracy  tj. od poniedziałku do piątku sobota jest dniem wolnym od pracy (art. 129 par. 1 K.p.). Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 par. 2 K.p.).  Powyższe oznacza, że za święto 11 listopada pracodawca musi oddać swojemu pracownikowi wolny dzień od pracy w innym terminie, ponieważ święto przypadło w sobotę, czyli  w dniu wolnym, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Potwierdza to także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia października 2012 r. w sprawie  K 27/11 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1110), zgodnie z którym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

W Komunikacie prasowym wydanym  po ogłoszeniu wyroku Trybunał  stwierdził:  „Wprzypadku nałożenia się na siebie dnia wolnego przypadającego ze względu na przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy ze świętem przypadającym w tym dniu, niezależnie, czy zostanie wykorzystany na cele rekreacyjne, czy też celebrację święta lub dla innych celów ważnych dla pracownika istota gwarantowanego konstytucją prawa do ustawowo dni wolnych od pracy, czyli powstrzymanie się od świadczenia pracy, została zachowana. W związku z tym kwestionowany przepis nie narusza „istoty” dnia wolnego od pracy”. [1]

Ustalanie dnia wolnego za święto w okresie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę powinien zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w którym przypada święto. Termin udzielenia dodatkowego dnia wolnego za święto wyznacza pracodawca Może wyznaczyć jeden dzień wolny dla wszystkich pracowników albo w różne dni dla poszczególnych pracowników lub pozwolić im samym zadecydować o tym, kiedy chcą odebrać sobie ten dzień. Niniejszy dzień wolny pracownicy mogą odebrać przed oraz po 11 listopada. Przykładowo może być to piątek, 10, 17 lub 24 listopada albo poniedziałek, 20 lub 27 listopada br.

Zwolnienie lekarskie a dzień wolny za święto

Dzień wolny przysługuje także pracownikom  przebywającym w dniu 11 listopada na zwolnieniu lekarskim. Wynika to z art. 130 par. 3 K.p. zgodnie z którym wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Co istotne, jeżeli pracownik w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym za  dzień świąteczny nadal będzie niezdolny do pracy, wówczas ten dzień mu przepadnie.

Temat powiązany: 

Dzień wolny za święto przypadające w sobotęhttps://lexagit.pl/dzien-wolny-swieto-przypadajace-sobote/

Podstawa prawna:

– art. 129 par. 1, art. 130 par. 2 i 3 Kodeksu pracy

Objaśnienie:

[1] Komunikat Trybunału Konstytucyjnego  po ogłoszeniu wyroku w sprawie K 27/11 – http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/2368-zasady-ustalania-wymiaru-pracy-pracownika-w-okresie-rozliczeniowym-w-ktory-swieto-przypada-na-dz/  (dostęp w dniu 17 listopada 2017 r.)

Stan prawny na 17 listopada 2017 roku

Wanda Książek