Strona główna Aktualności Spółka komandytowa – czy można ją założyć przez Internet?

Spółka komandytowa – czy można ją założyć przez Internet?

2533
PODZIEL SIĘ
spółka komandytowa LEXAGIT.PL porady prawne online

Obecnie wśród przedsiębiorców panują dwa trendy. Jedni dążą za wszelką cenę do usamodzielnienia się, więc prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Inni preferują działanie bardziej zespołowe, zakładają spółki. Spółka może być zawarta i prowadzona w różnej postaci. Stosunkowo ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka komandytowa, na czym polega?

Spółka komandytowa to wbrew opiniom nie taka nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej – dlaczego?

Spółka komandytowa często mylnie jest kojarzona jako stosunkowo nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. W rzeczywistości jest jednak inaczej, bo już w XI wieku Włosi prowadzili w takiej postaci swoje działalności gospodarcze, zwłaszcza w handlu morskim.

To właśnie wtedy do prowadzenia działalności gospodarczej swoje interesy łączyli kupcy morscy, jak i inwestorzy, bogaci Włosi dysponujący wolnym kapitałem.

Ci drudzy dawali wkład w postaci środków finansowych na zakupienie towarów, statku, kupcy zaś realizowali wszystkie czynności faktyczne, udawali się w podróże, realizowali transakcje handlowe. Innymi słowy, inwestor dawał kapitał, wkład, przedmioty do działalności, a kupiec swój osobisty talent do handlu, jak i bezpośrednio finalizował wszystkie operacje handlowe. Także w Kodeksie Napoleona spółka komandytowa jest wymieniania w katalogu form prowadzenia działalności gospodarczej.

Dualizm wspólników w spółce komandytowej

Prezentując najbardziej ogólne informacje o spółce komandytowej, należy zwrócić uwagę na szczególną pozycję wspólników. Mianowicie są to:

 • Komplementariusze,
 • Komandytariusze.

Komplementariusz to osoba, która aktywnie jest zaangażowana w prowadzenie spraw spółki. Tak więc jest jej reprezentantem, jak i realizuje faktyczne czynności, związane z jej prowadzeniem. W nieograniczony sposób odpowiada również za jej zobowiązania.

W przypadku Komandytariuszy jest inaczej, to bowiem wspólnicy, którzy wnieśli określony wkład finansowy w prowadzenie spółki a ich odpowiedzialność za zobowiązania ogranicza się generalnie do wysokości tzw. suma komandytowa. Komandytariusze nie są reprezentantami spółki, nie realizują zadań, działań związanych z jej bieżącym prowadzeniem.

Spółka komandytowa – jak powołać ją do działania, a jak zakończyć jej funkcjonowanie?

Spółka komandytowa z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zaczyna działać. Przed tym należy jeszcze zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego.

Wpis ma charakter konstytutywny, oznacza to, że spółka ma początek z chwilą rejestracji. Wpis do rejestru przedsiębiorców ma charakter obowiązkowy. Sąd rejestrowy ogłasza rejestrację spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka komandytowa zaprzestaje działalności, w momencie wykreślenia jej ze rejestru. Ostatnim etapem działalności spółki jest jej likwidacja. Rozpoczyna się w momencie rozwiązania umowy spółki. Następuje ono w momencie podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników.  

W praktyce do zakończenia działalności spółki komandytowej dochodzi wtedy, gdy:

 • Ma miejsce jej upadłość,
 • Dochodzi do upadłości jej wspólników,
 • Komplementariusz umiera.

Zakładanie spółki komandytowej przez Internet – podstawowe informacje

Współczesny przedsiębiorca to w praktyce człowiek zabiegany, dla którego priorytetem jest zminimalizowanie czasu realizacji wszystkich urzędowych formalności, związanych z uruchomieniem własnej spółki. Obecnie alternatywą dla takich osób jest skorzystanie z możliwości założenia spółki komandytowej online. Jak jest to możliwe? Warto przeanalizować poszczególne kroki, działania:

 • Pierwszym krokiem jest założenie konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, jest to istotne, bowiem na dalszych etapach właściwego zakładania spółki komandytowej online konieczne będzie potwierdzenie umowy właśnie podpisem za pośrednictwem ePUAP,
 • Celem założenia konta należy wybrać opcję rejestruj, jak i uzupełnić formularz rejestracyjny z podstawowymi danymi,
 • Następnie konieczne jest udanie się do wybranego np. urzędu skarbowego, z dokumentem tożsamości (np. dowód, paszport) dla potwierdzenia oświadczonych danych, autentyczności konta,
 • Dysponując już potwierdzonym kontem na ePUAP, można rozpocząć uzupełnianie właściwego formularza zgłoszeniowego spółki komandytowej, należy w tym celu uzupełnić e-wzorzec umowy spółki komandytowej dostępny za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl),
 • Następnie wzorzec ww. umowy powinien zostać podpisany za pośrednictwem podpisu ePUAP, czy ewentualnie bezpiecznego e-podpisu,
 • W chwili, gdy umowa zostanie dopiero podpisana przez wszystkie jej strony (wspólników) uznaje się, że doszło do jej skutecznego zawarcia,
 • w ramach procedury założenia spółki komandytowej online dokonuje się od razu opłaty od wniosku do KRS i za ogłoszenie w MSiG, co przyśpiesza wszystkie procedury.

Jak więc widać, spółka komandytowa to rozwiązanie idealne, w sytuacji, gdy jedna ze stron dysponuje np. wkładem intelektualnym, chce zajmować się prowadzeniem spółki w danej branży, świadczeniem usług, ale nie ma kapitału na rozpoczęcie takiej działalności, druga zaś tym kapitałem dysponuje.

Obecnie założenie spółki komandytowej jest szczególnie proste, bowiem większość niezbędnych działań można sfinalizować online.  

Podstawy prawne:

Art. 102 i nast. Kodeksu spółek handlowych

Stan prawny na dzień 20 listopada 2017 r.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu

 


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka komandytowa