Strona główna Aktualności Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

Rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w 2019 roku

1322
PODZIEL SIĘ
minimalna stawka godzinowa Lexagit.pl porady prawne online

Od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł, a  minimalna stawka godzinowa 13,70 zł . [1] Są to wartości brutto.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zaproponowało  wyższą płacę minimalną w 2019 roku.

Z informacji podawanych w mediach wynika, że  od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę miałoby wzrosnąć  o 150 zł  i wynosić 2.250 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa  wynosiłaby 14,7 zł (wzrost o 1 zł).

Minimalne wynagrodzenie za pracę  i minimalna stawka godzinowa – próba definicji 

Minimalne wynagrodzenie jest to ustalone na najniższym poziomie miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy   świadczonej na podstawie umowy o pracę. Wynika to z art. 6 ust. 1 Ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847) zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna stawka godzinowa została zdefiniowana w art. 1 pkt 1a niniejszej ustawy i oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Wysokość płacy minimalnej będzie negocjowana

Zgodnie z art. 10 par. 2 Kodeksu pracy „Państwo określa minimalną wysokość  wynagrodzenia za pracę”. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,  jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia  i minimalnej stawki godzinowej w roku następnym (art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy jw.). Jeżeli nie zostanie ona pozytywnie zaopiniowana, wówczas wysokość płacy minimalnej  będzie ustalona w drodze rozporządzenia.

Sprawdź:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa – https://lexagit.pl/dniem-1-stycznia-2018-r-wzrosnie-minimalne-wynagrodzenie-prace-oraz-minimalna-stawka-godzinowa/

W dniu 12 czerwca  br. Rada Ministrów zapozna się z propozycją podwyższenia płacy minimalnej zaproponowanej przez resort pracy.

Objaśnienie:

[1] Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. pod pozycją 1747)

W.K.