Strona główna Aktualności Czym zajmuje się radca prawny?

Czym zajmuje się radca prawny?

915
PODZIEL SIĘ
radca prawny
Concept of justice, Hammer placed on work desk with lawyer uses a laptop sitting behind.

Radca prawny to stosunkowo jeden z najmłodszych zawodów w Polsce. Z tego powodu wiele osób mylnie utożsamia radców prawnych z prawnikami. W obecnych czasach radcy posiadają podobne uprawnienia jak adwokaci, w związku z tym mogą reprezentować nas w sprawach rodzinnych, majątkowych, karnych oraz ubezpieczeniowych. Czym zajmuje się radca prawny? Komu może pomóc? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć charakterystykę zawodu radcy prawnego.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to stosunkowo jeden z najmłodszych zawodów w Polsce. Z tego powodu wiele osób mylnie utożsamia radców prawnych z prawnikami. W obecnych czasach radcy posiadają podobne uprawnienia jak adwokaci, w związku z tym mogą reprezentować nas w sprawach rodzinnych, majątkowych, karnych oraz ubezpieczeniowych. Czym zajmuje się radca prawny? Komu może pomóc? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć charakterystykę zawodu radcy prawnego.

symbol prawa
symbol prawa

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny może udzielić pomocy wszystkim podmiotom – zarówno osobom fizycznym, prawnym oraz spółkom. Zakres pomocy różni się w zależności od oczekiwań klientów. Może on obejmować dziedziny prawne, takie jak: prawo cywilne, administracyjne, podatkowe, karne, rodzinne, spadkowe, upadłościowe oraz nieruchomości. Radcy prawni służą pomocą w obsłudze przedsiębiorstw, głównie w przypadku postępowaniu karnym, windykacji należności, zawierania umów z kontrahentami, udzielania informacji dotyczących relacji pracodawca-pracownik, jak również regularnego doradztwa w bieżących działaniach firmy. W przypadku osób fizycznych konsultacje prawne mogą dotyczyć między innymi spraw alimentacyjnych, dziedziczenia majątku, regulowania kontaktów z dziećmi, kwestii związanych z władzą rodzicielską, rozwody (z orzekaniem o winie i bez) oraz separacje. Skuteczny radca prawny z pewnością doradzi i wskaże odpowiednie działania, szczególnie w przypadku trudnych i czasochłonnych spraw, wymagających biegłej znajomości prawa.

Kto może zostać radcą prawnym?

Radcą prawnym może zostać każdy, kto jest absolwentem studiów prawniczych i osiągnął tytuł magistra, korzysta w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, wyróżniają go odpowiednie cechy charakteru oraz odbył aplikację radcowską w Polsce i złożył egzamin radcowski. Aplikacja radcowska trwa trzy lata i jest prowadzona przez okręgowe izby radców prawnych. Egzamin radcowski po zakończeniu aplikacji również kończy się egzaminem państwowym. Osoba, która pomyślnie zdała egzamin, może wykonywać zawód radcy prawnego po wpisie na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania.

Radca prawny w ramach stosunku pracy podlega szczególnym przepisom, gwarantującym jego niezależność. Przede wszystkim jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klientów. W przypadku zeznawania przed sądem w roli świadka, radca prawny może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeśli groziłoby to ujawnieniem tajemnicy zawodowej. Szczegółowe zasady odnośnie wykonywania zawodu radcy prawnego określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę Radców Prawnych.

symbole_prawa.png
symbole radcy prawnego

Radca prawny a adwokat

Podstawową różnicą pomiędzy radcą prawnym a adwokatem jest rodzaj zatrudnienia. Radcę prawnego zwykle zatrudnia się na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast adwokat jest tzw. zawodem wolnym. Oznacza, to, że osoba pracująca na tym stanowisku może wykonywać swój zawód wyłącznie zostając właścicielem działalności gospodarczej lub wspólnikiem spółki. Drugą różnicą jest zakres obowiązków każdego z nich. Zarówno radca prawny, jak i adwokat świadczą pomocą prawną, jednak tylko adwokat może występować w sądzie jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Dlatego, to w dużej mierze rodzaj naruszenia prawa, z jakim mamy do czynienia powinien decydować o tym, kogo powinniśmy wybrać na swojego reprezentanta.

Należy zaznaczyć, że zakres obowiązków adwokata jest nieco większy, niż radcy prawnego. Praca adwokata polega przede wszystkim na pomocy związanej z wykroczeniami prawnymi. Z kolei zawód radcy prawnego polega na udzielaniu porad prawnych mających na celu ochronę interesów klienta. Jednym z podstawowych obowiązków radcy prawnego jest dochowanie tajemnicy zawodowej. Oba zawody posiadają ubezpieczenie OC, co oznacza, że każdy mecenas jest ubezpieczony od skutków udzielenia niewłaściwych konsultacji prawnych.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry radca prawny?

Jak już zostało wspomniane, zawód radcy prawnego należy do zawodów zaufania publicznego. Osoba na tym stanowisku zajmuje się niezwykle istotnymi aspektami życia publicznego, do których bez wątpienia należy prawo. Aby móc zaczerpnąć fachowej pomocy prawnej, klient musi mieć pewność, że może obdarzyć zaufaniem radcę prawnego, a tym samym powierzyć mu swoje kłopoty i problemy. Dlatego tak istotne jest, aby dobry radca prawny wyróżniał się odpowiednimi kompetencjami, jak również rzetelnością, sumiennością i dyskrecją. Ponadto, powinien być osobą o nieskazitelnej szczerości, ogromnym poczuciu szacunku, honoru oraz obowiązku społecznego. Radca prawny to zawód, w którym trzeba poświęcić swój czas i wiedzę drugiemu człowiekowi. Niekiedy, ważne jest również wsparcie. Idealny radca prawny powinien być nie tylko specjalistą, ale i posiadać wrażliwość oraz odpowiednie podejście do drugiego człowieka.

pomoc_prawna.png
Pomoc prawna

Podsumowanie

W życiu mogą spotkać nas sytuacje, w których będziemy musieli zasięgnąć pomocy prawnej. Udzielenie opinii prawnych to podstawowe świadczenie radcy prawnego. Osoba na tym stanowisku pomoże nam w sporządzaniu różnego rodzaju pism, reprezentowaniu przed sądami i urzędami oraz w opiniowaniu umowy. Oczywiście, poza wymienionymi czynnościami, radca prawny podejmuje inne kroki w zależności od specyfiki zlecenia. Tajemnica zawodowa, która spoczywa na radcach prawnych zapewnia klientom maksymalny poziom ochrony ich interesów.