Strona główna Aktualności Prezes Rady Ministrów – pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Prezes Rady Ministrów – pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

1074
PODZIEL SIĘ
pakiet pomocowy Sprawna spółka

Zgodnie z dzisiejszymi informacjami wynikającymi z oświadczenia Prezesa RM Mateusza Morawieckiego przewidziany jest pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i ich pracowników o wartości 212 mld złotych.

Obecnie prowadzone są prace nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi w tych zakresach.

Pakiet pomocowy ma się dzielić na 5 głównych filarów.

Ochrona pracowników przed utratą miejsc pracy

W przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów lub zanotowali straty Państwo pokrywać ma 40% wynagrodzenia pracowników ale tylko do wysokości średniego wynagrodzenia. Z kolei pracodawca wypłacał będzie 40% przysługującego wynagrodzenia. Wydaje się, że pozostała kwota obciążać będzie pracownika.

Nie wiadomo czy dotyczyć to będzie wszystkich zatrudnionych czy też nie, jak również brak na chwilę obecną informacji, czy obniżka wynagrodzenia będzie pracownikom zrekompensowana w okresie późniejszym.

W zakresie osób prowadzących działalność gospodarczą, samozatrudnionych, osób na umowach zlecenia czy na umowach o pracę, zgodnie z oświadczeniem Prezesa RM będą one mogły liczyć na możliwość wypłaty kwoty do 80% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad dzieckiem do 8 lat ma być przedłużony.

Dla przedsiębiorców

W zakresie wsparcia przedsiębiorców Premier RP zapowiedział pomoc w zakresie utrzymania płynności finansowej, w tym w związku z gwarancjami kredytowymi, mikropożyczkami do 5 tys. zł, czy leasingiem operacyjnym dla sektora transportowego.

Wsparcie dla służby zdrowia

W tym punkcie przewidziano w szczególności zakup aparatury medycznej, wsparcie szpitali zajmujących się koronawirusem, rozwój infolinii dla pacjenta oraz lekarza, informatyzację oraz rozwój programu domów opieki dla osób starszych.

Zapewnienie  bezpieczeństwa finansowego

W ramach tego punktu maja być podjęte we współpracy z NBP oraz Komisją Nadzoru Finansowego działania dla zapewnienia bezpieczeństwa depozytów lokat płatności, wpłat, wypłat płatności, funkcjonowania systemu finansowego.

Inwestycje publiczne

W tym zakresie Premier RP poinformował o utworzeniu nowego funduszu – kwota 30 mld złotych, z przeznaczeniem na drogi, koleje, cyfryzację, czy na ochronę środowiska. Środki te mają być niezależne od środków UE.

MG.