Strona główna Aktualności Pomoc dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem – odroczenie składek ZUS

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem – odroczenie składek ZUS

900
PODZIEL SIĘ
odroczenie składek ZUS Sprawna Spółka

Zgodnie z informacją na stronach ZUS przedsiębiorcy, którzy w związku z koronawirusem mają problemy z płatnością składek ZUS lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy w postaci:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wniosek o odroczenie składek ZUS – dodatkowe dokumenty

W przypadku osób prowadzących pełną księgowość do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r.

Dodatkowo we wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis, konieczne będzie zatem złożenie dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

W przypadku pozytywnych decyzji ZUS, ZUS będzie wysyłać umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą (jeżeli adres e-mail nie zostanie wskazany).

Wnioski o odroczenie składek ZUS

Wnioski w wersji dla prowadzących pełną księgowość oraz dla tych którzy takiej księgowości nie prowadzą dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Wniosek może zostać przesłany elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, można go złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Więcej informacji, w tym co do obiegu dokumentów na stronie internetowej ZUS.

Jeśli sytuacja się nie polepszy będzie możliwość renegocjowania zawartej umowy.

MG