Strona główna Ogólna Polskie czasopisma prawnicze po angielsku – gdzie znaleźć?

Polskie czasopisma prawnicze po angielsku – gdzie znaleźć?

1367
PODZIEL SIĘ

Wybór odpowiedniego czasopisma do publikacji naukowej nie jest łatwy, podobnie, jak wyłuskanie spośród dużej liczby naukowych czasopism najbardziej uznanych i wartościowych periodyków. Jakie bazy są najlepszym źródłem wiedzy, które z polskich czasopism prawniczych są publikowane również w języku angielskim i gdzie można znaleźć zasoby polskich czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych?

Wykaz czasopism naukowych

Poszukiwanie wartościowych czasopism najlepiej rozpocząć od przeglądu uznanych w Polsce i na świecie baz danych, indeksujących naukowe czasopisma i książki. Jakie bazy warto przeszukiwać?

  • Biblioteka Nauki to platforma prowadzona w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, która udostępnia użytkownikom w sposób otwarty artykuły pochodzące z polskich naukowych czasopism, zwiększając autorom szanse na cytowania; Zasoby można przeszukiwać m.in. po czasopismach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych – CEJSH
  • Central and Eastern European Online Library to dostawca akademickich e-czasopism oraz e-booków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej; dostęp do bazy wymaga założenia konta na platformie
  • ICI (Index Copernicus International) Journals Master List jest międzynarodową bazą, działającą od niemal 20 lat; zgłaszane do indeksu magazyny muszą pozytywnie przejść ocenę opartą o ponad 100 kryteriów; baza posiada własny system oceny periodyków naukowych oraz umożliwia wygodne przeszukiwanie zasobów (w tym również po punktacji czasopism)

Periodyki prawnicze indeksowane są również w wielu innych bazach danych, jak choćby CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), BazHum, CEEOL (Central and Eastern Europe Online Library), DOAJ (Directory of Open Access Journals), PBN (Polska Bibliografia Naukowa) czy GoogleScholar.

Jakie polskie czasopisma prawnicze są dostępne w języku angielskim?

Po angielsku dostępne są przede wszystkim czasopisma punktowane. Wśród polskich periodyków udostępnianych w tym języku znaleźć można, m.in. Studia Iuridica Lublinensia, Review of European and Comparative Law, Roczniki Nauk Prawnych, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Studia z Prawa Wyznaniowego, Prawo w Działaniu, Prawo i Więź, Polish Yearbook of International Law, Studia Warmińskie.

Gdzie udostępniane są online artykuły prawnicze?

Część periodyków prawniczych udostępnia treści w nich publikowane (również po angielsku) na własnych witrynach internetowych (jak np. kwartalnik prawniczy Prawo i Więźhttp://www.prawoiwiez.edu.pl/). Anti-Discrimination Law Review z kolei można znaleźć w czytelni on-line wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Z kolei na platformie Biblioteka Nauki można się zapoznać z pełnymi artykułami (także w j. angielskim) takich magazynów, jak np. Polish Yearbook of International Law, Financial Law Review, Polonia Journal czy Law and Economics Review.