Strona główna Ogólna Kredyt kupiecki, a bezpieczeństwo firmy

Kredyt kupiecki, a bezpieczeństwo firmy

767
PODZIEL SIĘ

Sprzedawanie odbiorcom towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności, jest de facto takim samym finansowaniem, jak wyjęcie własnych środków z obrotu i zaproponowanie pożyczki. Przedsiębiorcy oferujący takie rozwiązanie swoim klientom często są nieświadomi, że ponoszą z tego tytułu znaczne koszty. Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności można również porównać z kredytem, który często udzielany jest na bardzo preferencyjnych warunkach.

Kredyt zaufania

Warto pamiętać, iż terminy „faktura z odroczonym terminem płatności” oraz „kredyt kupiecki” w praktyce mają takie samo znaczenie. Używane w terminologii handlowej określenia typu „sprzedaż z odroczonym terminem płatności” lub „sprzedaż na 30 czy 60 dni”, nie oddają w pełni znaczenia zawieranej transakcji. Przedsiębiorca, który korzysta z tych narzędzi i wydaje klientowi towar na preferencyjnych warunkach, po prostu zamraża swój kapitał. Ponadto bierze na siebie konsekwencje wynikające z ewentualnego nieuregulowania płatności. Można powiedzieć, że ponosi ryzyko analogiczne do banku, który udziela kredytu.

Istotnym problemem przedsiębiorców staje się, więc nieterminowe uzyskanie zapłaty od swoich kontrahentów. Realia polskiego biznesu pokazują, że jest to zjawisko występujące coraz częściej. Takie działanie negatywnie wpływa na płynność finansową nie tylko jednej firmy, ale pogarsza kondycję całego rynku. Warto, zatem dokonać pewnej analizy dotychczasowych działań na linii firma-odbiorca.

Dobrze zaplanowana transakcja   

Podczas nawiązywania współpracy z nowymi kontrahentami należy bardzo dokładnie ustalać warunki transakcji już na etapie zamówienia. Warto również zweryfikować naszego partnera, szczególnie, jeśli powierzamy mu towar o znacznej wartości. Często pojawiającym się błędem właścicieli firm jest brak sumienności przy ściąganiu należności oraz prowadzenie nieodpowiedzialnego procesu sprzedażowego. Przedsiębiorcy powinni także pilnować terminów realizacji i rozliczeń, a także gromadzić dokumenty wykonania usługi lub dostawy. Nie można również zapominać, że do terminu wymagalności wystawionej faktury odbiorca jest klientem, ale już po przekroczeniu określonej daty staje się jednocześnie dłużnikiem.

Każdy przedsiębiorca może sam zatroszczyć się o bezpieczeństwo swojego biznesu stosując kilka prostych zasad. Należy jednoznacznie i dokładnie ustalać warunki realizacji zamówienia (specyfikacje techniczne, terminy realizacji i rozliczeń, warunki wykonania, a także odbioru). Jeżeli kondycja finansowa klienta budzi wątpliwości, warto pomyśleć o dodatkowych zabezpieczeniach transakcji. Nie można zapominać o rozeznaniu w branży naszego partnera, gdyż pozyskane informacje mogą pokazać, że niekoniecznie jest rzetelnym kontrahentem, choć zdaje się sprawiać takie wrażenie. Oprócz tego, jeżeli zbliża się już termin wymagalności faktury, warto odpowiednio wcześniej przypominać klientowi o konieczności zapłaty.

Profesjonalna pomoc

W przypadku realizacji „trudnych” transakcji warto rozważyć alternatywne sposoby finansowania. W odróżnieniu od przedsiębiorstw, instytucje przekazujące środki na takie przedsięwzięcia przeprowadzają wnikliwą ocenę ściągalności ewentualnego długu, a także warunków finansowych swojego klienta. W tym celu zatrudniają analityków oraz posiadają specjalistyczne oprogramowanie oceniające zdolność kredytową danego pomiotu. Decyzja o przyznaniu środków jest, więc bardziej przemyślana i uzasadniona ekonomicznie.

Minusem korzystania ze środków banków lub faktorów bankowych jest długi proces aplikowania o środki, pozyskiwania niezbędnych dokumentów i ich sprawdzania. Te działania pociągają za sobą odpowiednio wysokie opłaty. Dodatkowe koszty, z którymi trzeba się liczyć to m.in. prowizja za wykup należności, opłata administracyjna, opłata roczna od limitu, a także za przelew dostępnych środków oraz niewykorzystany limit. Z pomocą mogą przyjść jednak firmy specjalizujące się wyłącznie w usługach faktoringowych (niezwiązane z bankami), które oferują uproszczone procedury, a także dodatkowe, ciekawe rozwiązania takie jak np. finansowanie połączone dodatkowo z przejęciem ryzyka niewypłacalności klienta i jego ewentualną windykacją.

Michał Kolmasiak, Wiceprezes Pragma Inkaso SA

Autor: Michał Kolmasiak, Wiceprezes Zarządu PRAGMA INKASO SA