Strona główna Aktualności Co w razie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) ?

Co w razie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) ?

744
PODZIEL SIĘ

Uchwały walnego zgromadzenia (w spółce akcyjnej) lub zgromadzenia wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) podlegają wzruszaniu i zaskarżaniu. Ostatnio Sąd Najwyższy zajął się kwestią stwierdzania nieważności takich uchwał, a konkretniej tym czy wyrok stwierdzający taką nieważność ma charakter konstytutywny czy deklaratoryjny, innymi słowy czy nieważność wynika dopiero z orzeczenia sądu a przed tym orzeczeniem uchwała jest ważna i wywołuje skutki prawne czy też wyrok jedynie stwierdza taką nieważność.

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 18 września 2013 roku, sygnatura akt: III CZP 13/13, Sąd Najwyższy wskazał, że wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.

Ponadto Sąd Najwyższy we wskazanej uchwale zajął się również kwestią zaskarżania uchwał zarządu czy rady nadzorczej. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnego trybu zaskarżania takich uchwał. W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy expressis verbis wskazał, że uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).

To rozszerza możliwości stron w kwestionowaniu uchwał organów spółek i przynajmniej w części odpowiada na wątpliwości doktryny z tym związane.

Czekamy na uzasadnienie wyroku !

mm