Strona główna Aktualności II Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych”

II Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych”

665
PODZIEL SIĘ

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych”, która odbędzie się 25 października 2013 r. w Toruniu. Portal LexAgit.pl pozostaje partnerem medialnym wydarzenia.

Tematyka Konferencji koncentrować będzie się na zamówieniach publicznych. Omawiane kwestie dotyczyć będą zamówień publicznych w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa oraz zamówień sektorowych
, zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym oraz koncesjami na roboty budowlane i usługi. Wśród poruszonych tematów pojawi się również system zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Głównym wątkiem będą współczesne problemy zamówień publicznych.

Celem Konferencji jest stworzenie okazji dla studentów wszystkich uczelni do uczestnictwa w wydarzeniu, skupiającym specjalistów z branży zamówień publicznych z całej Polski. Projekt umożliwia także wzięcie czynnego udziału w dyskusji na temat bieżącej sytuacji
i problemów tego działu. Wydarzenie ma stanowić forum wymiany doświadczeń, pomysłów
i postulatów praktyków, przedstawicieli instytucji państwowych, pracowników naukowych
i studentów.

W ramach Konferencji zorganizowany został Konkurs na Wystąpienie. Autorzy najlepszych i najciekawszych tematów wezmą udział w Konferencji w roli prelegentów.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala Prorektor UMK
ds. Studenckich
.

Szczegóły Konferencji oraz program można znaleźć na stronie internetowej www.panstwoagospodarka.umk.pl.

Zachęcamy do śledzenia przygotowań do wydarzenia na profilu na Facebook’u www.facebook.com/IiOgolnopolskaKonferencjaPanstwoAGospodarka