Strona główna Aktualności Imprezami integracyjnymi musi się jednak zająć Trybunał Konstytucyjny

Imprezami integracyjnymi musi się jednak zająć Trybunał Konstytucyjny

765
PODZIEL SIĘ

Opodatkowanie imprez integracyjnych, pakietów medycznych czy innych świadczeń finansowanych ze środków pracodawców a wykorzystywanych przez pracowników to temat „rzeka”. Orzeczeń sądów wszystkich instancji, interpretacji organów podatkowych, poglądów doktryny, opracowań jest w tym zakresie bez liku. Do tej pory nie ma jednak rozstrzygnięcia przesądzającego czy i na jakich zasadach koszty poniesione przez pracodawców powinny stanowić przychód podatkowy pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma także żadnego doprecyzowania w tych tematach w projektach zmian do ustaw o podatkach dochodowych będących obecnie na etapie legislacyjnym.

Odpowiedzi na to pytanie nie udzielił także Naczelny Sąd Administracyjny, który wczoraj (21.10.2013 r.) miał rozstrzygnąć tę kwestię wydając uchwałę. Jak donoszą media (Rzeczpospolita) Sędzia Grzegorz Krzymień wskazał, że NSA zawiesił wydanie uchwały ws. imprez integracyjnych do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ „TK prezentuje nowe spojrzenie na prawo podatkowe”.

NSA uznał, że Trybunał Konstytucyjny powinien zbadać czy regulacja dotycząca tzw. „nieodpłatnych świadczeń” pozostaje w zgodzie z art. 2 i art. 217 Konstytucji. Art. 2 Konstytucji mówi, o tym że RP pozostaje demokratycznym państwem prawnym, zaś art. 217 przesądza, że „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Pojęcie „nieodpłatnych świadczeń” nie jest jasno i wyraźnie określone i zdefiniowane w ustawie podatkowej, stąd wątpliwość NSA. Być może wpływ na takie a nie inne działanie ze strony NSA miał fakt, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o PIT w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Do chwili jednak obecnej termin rozprawy przed TK nie został jednak w tej sprawie wyznaczony.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości temat ten zostanie wreszcie rozstrzygnięty. Miejmy nadzieję, że w kierunku który pozwoli dobrym i hojnym pracodawcom spać spokojnie.

Portal LexAgit.pl będzie się tematowi uważnie przypatrywał i informował Państwa na bieżąco.

WW