Strona główna Prawo cywilne Umowa franczyzy – co powinna zawierać?

Umowa franczyzy – co powinna zawierać?

1494
PODZIEL SIĘ

Chcąc otworzyć własny biznes, należy przemyśleć opcję franczyzy, gdyż tego typu działalność w mniejszym stopniu obciążona jest ryzykiem niepowodzenia. Ponadto, znana i lubiana marka z pewnością przyciągnie klientów, którzy są niezbędni, by odnieść finansowy sukces. Umowa franczyzy może zatem stanowić klucz do sukcesu

Na początek… Czym jest franczyza?

Franczyza jest sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, ale pod cudzą marką. Oznacza to, iż przedsiębiorca będzie prowadził działalność pod szyldem już istniejącej sieci, która udziela stosownego zezwolenia na korzystanie z jej wizerunku oraz na świadczenie usług bądź sprzedaż towarów w jej imieniu. W związku z tym do podstawowych obowiązków franczyzodawcy należy przekazanie niezbędnego know-how na temat prowadzonej działalności oraz licencji na posługiwanie się przez franczyzobiorcę znakiem towarowym franczyzodawcy.

Czym jest umowa franczyzy?

Franczyza jest tzw. umową nienazwaną, co oznacza, że nie została uregulowana wprost ani w Kodeksie Cywilnym, ani też w innych ustawach. Umowa franczyzy jest jednak fundamentem dalszej współpracy między franczyzodawcą a franczyzobiorcą i jako taka musi zawierać w sobie pewne niezbędne elementy, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień. Ciężko jednak jest stworzyć jeden uniwersalny wzorzec umowy franczyzowej, gdyż specyfika każdej branży jest inna.

Jakie elementy powinna zawierać umowa franczyzy?

Jak pokazuje praktyka umowa franczyzowa opatrzona jest wstępem, w którym zostaje zapisany stan faktyczny oraz cel działalności. Warto także zawrzeć podstawowe definicje pojęć, które pojawiają się w umowie. Następnie muszą się znaleźć postanowienia dotyczące zawarcia umowy oraz dotyczące obowiązków i praw obu stron umowy. Należy także zawrzeć sposoby rozwiązania współpracy oraz przyczyny, kiedy można tego dokonać.

Poza tymi obowiązkowymi elementami warto dodać kilka zapisów, które zdecydowanie ułatwią współpracę. Należą do:

  • obszar działalności franczyzobiorcy,
  • czas, na który zawierana jest umowa,
  • kwestie związane z wysokością i terminem zapłaty opłat za udzieloną licencję,
  • zabezpieczenie przekazywanego know-how, znaku towarowego oraz innych chronionych prawnie informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • obowiązek odbycia odpowiednich szkoleń,
  • kwestie dotyczące ewentualnej działalności konkurencyjnej obok umowy franczyzowej,
  • aspekty związane z marketingiem – dozwolone sposoby promocji i reklamy,
  • kwestie związane z kontrolowaniem działalności franczyzobiorcy przez franczyzodawcę.

Tak skonstruowana umowa powinna przewidywać wszelkie możliwe do wystąpienia w przyszłości wydarzenia. To może być oczywiście utrudnione biorąc pod uwagę fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej jest nieprzewidywalne i przed wieloma sytuacjami nie da się zabezpieczyć prawnie.

Umowa franczyzy – dlaczego warto ją podpisać?

Ponieważ przedsiębiorca będzie działać w ramach już ustalonych zasad, które są sprawdzone na rynku. Ponadto, szukanie własnej niszy i próba rozkręcenia biznesu pod własną marką może zająć dużo więcej czasu.

Jednakże z drugiej strony należy pamiętać, iż opłaty związane z zakupem licencji i nawiązaniem współpracy z franczyzodawcą mogą być niekiedy bardzo wysokie, co ograniczy opłacalność takiego rozwiązania. Poza tym trzeba oczywiście utrafić w dobry czas i dobry rynek dla prowadzenia zakładanej działalności gospodarczej.

Podsumowując…

Umowa franszyzy może być dobrym pomysłem na otwarcie własnego biznesu. Działalność pod znaną i lubianą marką z pewnością przyciągnie potencjalnych klientów. Jednakże należy pamiętać, iż umowa franczyzy należy do tzw. umów nienazwanych, co oznacza, iż jej konstrukcja nie jest uregulowana w żadnej ustawie. Dlatego też warto zawrzeć w niej wszelkie punkty, który w przyszłości ułatwią współpracę i zapobiegną powstawaniu niepotrzebnych konfliktów między franczyzobiorcą a franczyzodawcą.

PW.