Strona główna Postępowanie cywilne Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

81
PODZIEL SIĘ
upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to jeden ze sposobów na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby, który padły w tzw. wir zadłużenia, z którego nie widzą żadnego wyjścia. Wiele osób popadło w kłopoty w okresie pandemii, czy też w związku z galopującą inflacją.

Jaki jest cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wbrew temu co mogłoby się wydawać nie jest równoznaczne z całkowitym umorzeniem długów. Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, przy jednoczesnej ochronie słusznych praw wierzycieli.

Umorzenie zobowiązań osoby zadłużonej powinno być kolejną rzeczą po uprzedniej próbie spłaty zadłużenia na rzecz wierzycieli, przynajmniej w części.

„Dopiero w przypadku stwierdzenia, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd powinien umorzyć jego zobowiązania bez ustalenia planu spłaty.” (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 r., (I CSKP 100/21), LEX nr 3220045).

W jakim trybie prowadzona jest upadłość konsumencka?

Co do zasady, upadłość konsumencka powinna być szybkim postępowaniem prowadzącym do oddłużenia. Dlatego od 24 marca 2020 r. wprowadzone zostało tzw. konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe. Może być ono wdrożone gdy dłużnik w ogóle nie ma majątku albo majątek ten nadaje się do szybkiej likwidacji. W tej procedurze aktywność sądu ograniczona została do najważniejszych decyzji, takich jak ogłoszenie samej upadłości, ustalenie planu spłaty wierzycieli, a także rozpatrywanie ewentualnych skarg na czynności lub zaniechania syndyka. Postępowanie uproszczone powinno zakończyć się w przeciągu 8 miesięcy.

Kolejnym rodzajem postępowania, które zmierza do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest postępowanie zwykłe. Ten tryb postępowania znajduje zastosowanie w sytuacjach bardziej skomplikowanych, kiedy wymagana jest większa partycypacja sądu. Postępowaniem zwykłym kieruje sędzia-komisarz, jest ono zdecydowanie dłuższe, niż postepowanie uproszczone, bowiem trwa ok. 2 lata.

Czy wszystkie rodzaje długów mogą zostać umorzone?

Nie. Istnieją ściśle określone rodzaje zadłużenia, które nie mogą podlegać umorzeniu. Do tej kategorii należą m. in. długi alimentacyjne, kary grzywny zasądzone przez sąd, a także długi z tytułu odszkodowań i rent.

Jakie są wady i zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Zaczynając od zalet warto zauważyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia, a także egzekucji komorniczych i naliczania karnych odsetek. Ostatecznym skutkiem może być zredukowanie/umorzenie długów dłużnika – konsumenta, które nie mogły zostać spłacone w toku postępowania upadłościowego. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik będzie mógł ostatecznie wyjść na prostą.

Minusem upadłości konsumenckiej jest utrata przez dłużnika praw do swojego majątku, posiadane nieruchomości zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajęcia części wynagrodzenia przez syndyka. Upadły powinien liczyć się także z niemożnością zaciągnięcia nowych zobowiązań, pożyczek oraz kredytów bez wcześniejszej zgody sądu.

Więcej informacji na ten temat m.in. w Poradnik i formularze dotyczące upadłości konsumenckiej

Podsumowanie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada swoje zalety i wady, warto uzyskać wiedzę w zakresie skutków jej ogłoszenia, oraz wdrożenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2022.1520)

Stan prawny na dzień 25 stycznia 2023 r.

Klaudia Kowalczyk – aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach