Strona główna Aktualności Chorobowe nie ma wpływu na prawo do urlopu – wyrok TS UE

Chorobowe nie ma wpływu na prawo do urlopu – wyrok TS UE

940
PODZIEL SIĘ

W dniu 30 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym przez sobie orzeczeniu wskazał, że chorobowe nie odbiera prawa do urlopu, czyli pracownik nie straci prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli w tym czasie znalazł się na zwolnieniu chorobowym.

Cała sprawa dotyczyła sporu nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Rzeplinie. Nauczycielka w okresie od marca do listopada w 2011 roku znajdowała się na udzielonym jej przez pracodawcę urlopie dla poratowania zdrowia (chorobowe), który został zalecony przez lekarza prowadzącego.

Zgodnie z przepisami w okresie takiego urlopu przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia, dodatku za wysługę lat oraz wszystkie świadczenia socjalne. Natomiast na dwa tygodnie przed zakończeniem takiego urlopu chorobowego dyrektor ma obowiązek skierować nauczyciela na badania kontrolne, które pozwolą określić czy pracownik może wrócić do pracy.

Jeszcze w listopadzie 2011 r. nauczycielka upomniała się o zaległy urlop wypoczynkowy za poprzedni rok (urlop wypoczynkowy nie był formalnie wykorzystany ponieważ nauczycielka przebywała na urlopie chorobowym). Nauczycielce przysługiwało prawo do 35 dni wolnych od pracy. Jednakże dyrekcja szkoły odmówiła udzielenia urlopu wypoczynkowego argumentując, że przysługujący jej urlop przepadł, a sam urlop pokrył się z chorobowym, które wykorzystała.

Sprawa trafiła najpierw do sądu we Wrocławiu, który poprosił o wykładnię prawną Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż według prawa unijnego urlop zdrowotny nie odbiera pracownikowi prawa do urlopu wypoczynkowego. Według Trybunału, o ile pracownik w okresie przeznaczonym na urlop wypoczynkowy skorzystał z przysługującego mu zgodnie z prawem urlopu chorobowego to już po jego zakończeniu ma prawo do urlopu wypoczynkowego wskazanego w innym terminie niż czas objęty zwolnieniem chorobowym. Orzeczenie to zakłada, że pracodawca i tak będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli będzie miało to miejsce później i poza okresem rozliczeniowym.

Jednocześnie warto pamiętać, że także aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego zakłada możliwość bezpośredniego przejścia chorującego pracownika (ponad 30 dni) bezpośrednio po niezdolności do pracy na urlop wypoczynkowy.

 WW.